Etusivu PalvelutPoikkeamislupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/10 Alakylä
Ajankohtaista
1.11.2018 23:00

Poikkeamislupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/10 Alakylä

Asunto Oy Tellervonkatu 32 hakee MRL 171-174 §:n mukaista lupaa rivitalon huoneiston kellarikerroksen autotallin käyttötarkoituksen muuttamiseen huonetilaksi 10 Alakylän kaupunginosan korttelin 24 tontille 9 (405-10-24-9).

Hakemus ja perustelut
Rakennuksen kellarikerroksen autotalli muutetaan huonetilaksi joka lisää kerrosalaa 21 k-m2. Rakentamisvuoden 1984 jälkeen on asemakaavaa muutettu tehokkuudesta e=0,4 e=0,3:ksi ja kellarikerroksen rakennusoikeus 1/2 suurimman kerroksen alasta on poistettu. Kerrosala nykyisessä rakennuksessa ylittyy 76 k-m2. Kellarissa jo olevat ja laajennettu huonetila ei olisi sallittu voimassa olevan asemakaavan mukaan.

Rakennus on saanut rakennusluvan 1984 asemakaavan mukaisesti. Autotalli sijaitsee maantasossa ja täyttää asuinhuonetilalle asetetut vaatimukset. Huoneesta yli puolet on maantason yläpuolella ja huonekorkeus on n. 2550 mm. Ikkunapinta-alaa entisen autotallioven kohdalla on 1,95 m2, yli 10% huonealasta. Rakennusta ei voida muuttaa nykyisen asemakaavan mukaiseksi kellarikerrokseltaan. Autotallin muutos asuinhuonetilaksi ei muuta rakennuksen julkisivua kuin entisen autotallioven kohdalta. Menetetty autopaikka osoitetaan tontilla alapihalle.

Kaavallinen tilanne
Alueella on voimassa 29.9.1986 kaupungin valtuuston hyväksymä asemakaava, jossa tontti on asuinpientalojen korttelialuetta (AP). Kaavassa on lisäksi merkintä I 2/3. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän määräyksen. Tehokkuusluku e=0,30.

Yleiskaavassa, keskustaajaman osayleiskaava 2030 keskusta-alue (kv. hyv. 24.4.2017) alue on pientalovaltainen asuntoaluetta (AP).

Asiapaperit ovat nähtävillä 2. – 15.11.2018 Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 15.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Matti Kettunen p. 040 4849 745.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu