Etusivu PalvelutPoikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/536 Jänhiälä
Ajankohtaista
16.5.2019 23:00

Poikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/536 Jänhiälä

Yksityishenkilö hakee MRL 171-174 §:n mukaista lupaa kaikkien tilalla olemassa olevien rakennusten luvittamiseksi 536 Jänhiälän kylän tilalle Kotilahti RN:o 5:138 (405-536-5-138). Tilan pinta-ala on 12950 m2.

Poikkeamislupaa on haettu, koska Itä-Suomen hallinto-oikeus on 8.6.2018 kumonnut rakennustarkastajan antaman rakennuslupapäätöksen 23.2.2016 § 39. Hallinto-oikeus on todennut hankkeen edellyttävän poikkeamislupaa tai kaavamuutosta ennen rakennusluvan myöntämistä. Kaupunkisuunnittelu katsoo hallinto-oikeuden päätökseen nojaten, että poikkeamisluvan tulee koskea kaikkia tilalla olemassa olevia rakennuksia.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus oli myöntänyt rakennuspaikalle poikkeamispäätöksen 17.10.2008 lomarakennuspaikasta pysyvään asumiseen tarkoitetuksi rakennuspaikaksi. Poikkeamisluvassa oli myönnetty rakennusoikeus 150 m2 asuinrakennukselle, 50 m2 talousrakennukselle sekä 20 m2 puuvarasto/käymälärakennukselle. Lisäksi paikalla on kooltaan 25 k-m2 saunarakennus, joka on rakennettu vuonna 2001. Lainvoimaisen poikkeamisluvan mukaan tilalla on rakennuksia yhteensä 245 k-m2.

Nykytilanteen mukaan rakennuspaikalla on olemassa olevina rakennuksina: Asuinrakennus kooltaan 182 k-m2 (josta kerrosalaan laskettavaa terassia 20 k-m2), varasto/autokatos 61 k-m2, varasto/kuivakäymälä 20 k-m2 ja sauna 29 k-m2 (josta kerrosalaan laskettavaa terassia 4 k-m2) sekä kesäkeittiö kooltaan n. 30 m2 (ei kerrosalaa) ja maakellari. Rakennusten muodostama kerrosala on yhteensä 292 k-m2.

Hakemus ja perustelut
Poikkeamislupaa on haettu, koska Itä-Suomen hallinto-oikeus on 8.6.2018 kumonnut rakennustarkastajan antaman rakennuslupapäätöksen 23.2.2016 § 39 ja hallinto-oikeus edellyttää poikkeamislupaa ennen rakennusluvan myöntämistä. Kaupunkisuunnittelun mukaan poikkeamisluvan tulee koskea kaikkia tilalla olemassa olevia rakennuksia.

Kaavallinen tilanne
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Saaristo III -yleiskaava (kv. hyv. 24.8.1992, vahv. YM 10.6.1994). Kaavassa tilan alue kuuluu loma-asuntoalueeseen (merkintä RA-). Alueelle saadaan rakentaa erillisiä loma-asuntoja. Rantapuusto on säilytettävä ja päärakennus on pyrittävä sijoittamaan vähintään 25 m:n ja talousrakennus 10 m:n päähän rantaviivasta. Rakennusten sijoittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rantamaisemaan ja vesiensuojeluun. Yhden rakennuspaikan rakennusoikeus on 150 k-m2. Poikkiviiva RA-merkinnän yhteydessä osoittaa sen, että rakentaminen on alueella sallittu vain jo rakennetuilla rakennuspaikoilla. Alueelle ei ole vireillä kaavamuutoksia.

Noin ¼ tilan alueesta (itäosa) on yleiskaavan ulkopuolella. Tuolla alueella on voimassa vain Etelä-Karjalan maakuntakaava (vahv. YM 21.12.2011). Kaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Tila kuuluu Jänhiälän II-luokan pohjavesialueeseen.

Asiapaperit ovat nähtävillä 17. – 31.5.2019 Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 31.5.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Matti Kettunen p. 040 4849 745.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu