Etusivu PalvelutPoikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/535 Joutsenon kylä
Ajankohtaista
1.11.2018 23:00

Poikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/535 Joutsenon kylä

Lappeenrannan Lämpövoima Oy hakee MRL 171-174 §:n mukaista lupaa uuden pellettilämpölaitoksen rakentamiseen 535 Joutsenon kylän tilalle Tontti 34/1 RN:o 2:153 (405-535-2-153). Rakennuksen koko on 23,4 k-m2. Kiinteistön pinta-ala on 1,56 ha ja se koostuu kahdesta palstasta. Rakennuspaikan koko on noin 3250 m2. Osoite on Osuustie 2a. Alue kuuluu Joutsenonkankaan I-luokan pohjavesialueeseen.

Hakemus ja perustelut
Rakennetaan uusi pellettilämpölaitos korvaamaan maakaasun käyttöä alueella. Asemakaava mahdollistaa asumista varten tarkoitettujen huoltorakennusten rakentamisen. Maakaasu- ja kevytöljykäyttöinen lämpölaitos tontilla jo on huoltorakennuksen sisällä. Uuden lämpölaitoksen malli on Ariterm, jonka teho on noin 500 kW. Valittava ratkaisu voi olla muunkin toimittajan, mutta toimintaperiaate ja toimitusperiaate (tehtaalla konttiin valmistettuna ja valmiina pakettina asennuspaikalle tuotuna) ovat samat muillakin toimittajilla.

Hankkeen vaikutukset ympäristöön:
- CO2-päästöjen väheneminen 500-600 tonnia/v
- pelletin kuljetusliikenne: talvella 6 kuorma-autolastia/kk, kesällä 1 kuorma-autolasti/kk
- huoltokäyntien liikenne: huoltokäynti 1 krt/päivä
- siilojen korkeus ja piipun korkeus: mitoitetaan maltillisesti (siilo n. 9-10 m, piippu 12 m)
- tuhkan pölyämisen estäminen – suljettu tuhkankäsittelylaitteisto
- varapolttoaineena maakaasu – öljyn käytöstä luovutaan kokonaan
- hiukkaspäästöjä hallitaan syklonierottimella
- typenoksidipäästöjä ja häkäpäästöjä hallitaan hyvällä polttotekniikalla
- jätteet lajitellaan laitospaikalla – palavalle ei pölyvaaralliselle jätteelle oma keräysastia laitoksella. Muut jätteet kuljetetaan huoltoautoissa Lämpövoiman jätekeräykseen Mertaniemeen.
- paloturvallisuus – huomioidaan suunnittelussa: palohälytys Mertaniemen voimalaitoksen valvomoon ja laitoksen sisälle kamera
- ilkivallan aiheuttamat vaarat – kameravalvonta piha-alueelle, seuranta Mertaniemen voimalaitoksen valvomossa

Kaavallinen tilanne
Alueella on voimassa Joutsenon kaupunginvaltuuston 30.12.1996 hyväksymä asemakaava, jossa rakennuspaikka on asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialuetta (merkintä AH). Tehokkuusluku e=0,25.

Joutsenon keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 2030 (kv. hyv. 18.4.2011) mukaan rakennuspaikka on asuntoaluetta asemakaavoitetulla alueella (merkintä A).

Alueelle ei ole vireillä kaavamuutoksia.

Asiapaperit ovat nähtävillä 2. – 15.11.2018 Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 15.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Matti Kettunen p. 040 4849 745.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu