Etusivu PalvelutPoikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/520 Pohjolan kylä
Ajankohtaista
30.11.2018 5:00

Poikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/520 Pohjolan kylä

Yksityishenkilö hakee MRL 171-174 §:n mukaista lupaa aittarakennuksen rakentamiseen ja lupaa olemassa oleville loma-asunnolle, saunalle ja kesäkeittiökatokselle 520 Pohjolan kylän tilasta Koivula RN:o 2:22 (405-520-2-22). muodostettavalle määräalalle. Tilan maapinta-ala on 39,38 ha ja se koostuu kolmesta palstasta. Määräalan maa-alueen koko on 5858 m2.

Hakemus ja perustelut
Kyseessä on rakentaminen ranta-alueelle, jossa ei ole rantakaavaa eikä yleiskaavaa. Suunnitelmana on rakentaa 40 k-m2 aittarakennus. Rakennuspaikalla ovat olemassa olevina rakennuksina 35 k-m2 kesämökki ja 11 k-m2 saunarakennus sekä 13 m2 kesäkeittiökatos, jotka on myös tarkoitus luvittaa. Olemassa olevat rakennukset on rakennettu vuosien 1960 ja 1962 välillä silloisen Nuijamaan kunnan alueelle. Katos on rakennettu vuonna 2017. Rakentamisen aikaan rantaviiva on ollut ennen uuden Saimaan kanavan valmistumista huomattavasti kauempana kuin nykyisin. Rakentamisesta on silloin sovittu maanomistajan kanssa ilman virallista rakennuslupaa. Uusi aittarakennus on tarkoitus rakentaa olemassa olevasta mökistä pohjoiseen pilariperusteisena.

Rakennuksissa ei ole sähköä, ei vesijohtoa eikä viemäreitä, siis kantovesi. Talousvesi tuodaan kaupungista. Saunan pesuvedet imeytetään saunan vierelle. WC on vanha, mutta tulevana kesänä hankitaan kompostoiva WC.

Tontille asti ei ole rasitetietä, vaan tie menee naapurin tontin halki. Tie siirretään kulkemaan omalle maalle. Tonttikaupat tehdään vuoden vaihteen jälkeen. Nykyinen vuokra-ala on noin 800 m2, tuleva määräala on jo maanmittausinsinöörin toimesta pyykein merkitty, pinta-ala 5858 m2 ilman vesialuetta. Vesialue on tarkoitus liittää tonttiin, jolloin kokonaispinta- ala on 6671 m2.

Kaavallinen tilanne
Alueella on voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 21.12.2011. Maakuntakaavassa suunnittelualue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolle ei kohdistu maakuntakaavassa tutkittuja valtakunnallisia, maakunnallisia tai seudullisia intressejä. Rajavyöhykkeelle on rakennuspaikalta matkaa n. 370 m.

Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Rakentamista ohjaa Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestys (kv. hyv. 29.8.2016).

Kaupunkisuunnittelu on aloittanut Lappeenrannan pienvesien ranta-alueille maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan laadinnan. Rantaosayleiskaavatyön yhteydessä tullaan kaavoittamaan nykyiset rakennuspaikat ja tutkitaan uusien mahdollisten rakennuspaikkojen sijoittaminen.

Asiapaperit ovat nähtävillä 30.11. – 14.12.2018 Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 14.12.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Matti Kettunen p. 040 484 9745.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu