Etusivu PalvelutPoikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/10 Alakylä
Ajankohtaista
13.9.2018 23:00

Poikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/10 Alakylä

Asunto Oy Lappeenrannan Untamonkatu 36 hakee MRL 171-174 §:n mukaista lupaa pienkerrostalon asuinhuoneiston ullakkohuoneen käyttötarkoituksen muuttamiseen asuintilaksi sekä lupaa viereisen huoneiston jo toteutettuihin huonejärjestelyjen ja käyttötarkoitusten muutoksiin 10 Alakylän kaupunginosan korttelin 9 tontille 14 (405-10-9-14). Rakennuksen toisen kerroksen ullakkotila muutetaan 8,5 k-m2 asuinhuoneeksi. Viereisen saman kokoisen ja peilikuvana toteutetun huoneiston vastaava ullakkotila on jo muutettu asuinkäyttöön rakennuksen rakentamisen yhteydessä. Samalla on saman asunnon keittokomero ja makuusoppi yhdistetty suuremmaksi keittiöksi. Rakennuksen kerrosala ennen muutoksia on 281 k-m2 ja muutosten jälkeen 298 k-m2. Tontin pinta-ala on 714 m2.

Hakemus ja perustelut
Ullakkohuone muutettaisiin asuintilaksi. Se vaatisi eristykset ja sisäpinnat. Toisessa talon vastaavassa asunnossa samanlainen muutos on jo tehty. Tällä hakemuksella haemme myös toisen asunnon muutostyöhön lupaa. Remontti ei vaikuta rakenteisiin eikä talon julkisivuun. Eli tehtäisiin olemassa olevasta huoneesta asuttava, mikä on tähän asti toiminut ullakkona/varastona.

Kaavallinen tilanne
Alueella on voimassa 29.9.1986 kaupungin valtuuston hyväksymä asemakaava, jossa tontti on asuinpientalojen korttelialuetta (AP). Kaavassa on lisäksi merkintä I 2/3. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän määräyksen. Tehokkuusluku e=0,30.

Yleiskaavassa, keskustaajaman osayleiskaava 2030 keskusta-alue (kv. hyv. 24.4.2017) alue on pientalovaltainen asuntoaluetta (AP).

Asiapaperit ovat nähtävillä 14.- 27.9.2018 Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 14.- 27.9.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Matti Kettunen p. 040 4849 745.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu