Etusivu PalvelutPoikkeamishakemuksen vireilläolosta ílmoittaminen/7 Kimpinen, Kimpisen urheilualueet
Ajankohtaista
4.12.2018 23:00

Poikkeamishakemuksen vireilläolosta ílmoittaminen/7 Kimpinen, Kimpisen urheilualueet

Lappeenrannan kaupunki hakee MRL 171-174 §:n mukaista lupaa uuden varastorakennuksen ja uusien katosten rakentamiseen sekä vanhan varaston purkamiseen 7 Kimpisen kaupunginosan yleiselle alueelle Kimpisen urheilualueet RN:o 9904:0 (405-7-9904-0), Maaherrankatu 16.

Hakemus ja perustelut
Haetaan purkulupaa vanhalle varastorakennukselle sekä lupaa uudelle varastorakennukselle ja urheiluseurojen katoksille Kimpisen urheilukeskukseen. Katosten tarkoitus on tulla urheiluseurojen käyttöön mm. myynti- ja tarjoilupisteinä. Urheiluseurat rakentavat katokset. Purettava varasto on liian pieni (105 k-m2) ja vaatisi kunnostusta. Uusi varasto täyttää käyttäjän vaatimukset koon ja sijainnin puolesta. Uuden varaston koko on 144 k-m2. Varastorakennuksen purku ja uuden rakentaminen vaikuttavat käytettyihin rakennusoikeusneliöihin. Rakennuspaikalle ei ole asemakaavassa määriteltyä sallittua rakennusoikeuden määrää.

Kaavallinen tilanne
Kaupunginvaltuuston 26.5.1980 hyväksymässä ja sisäasiainministeriön 18.8.1980 vahvistamassa asemakaavassa Kimpisen urheilukeskuksen alueella on merkintä (U) urheilualue, jolle saa rakentaa alueen käyttöön liittyviä rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Rakennusoikeuden määrää ei ole ilmoitettu.

Alueella on voimassa Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, keskusta-alue (kv. hyv. 24.4.2017). Kaavassa urheilukeskuksen alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (merkintä VU), jossa urheilukenttä on kaupunki-, taajama- tai kyläkuvallisesti merkittävää aluetta (merkintä sk 59): Kimpisen urheilukeskus ja Kimpisen vallit; Urheilukeskus paikallisesti arvokas, valleilla valtakunnallinen arvo ja muinaisjäännösstatus. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Alueelle ei ole vireillä uutta asemakaavaa.

Asiapaperit ovat nähtävillä 5. – 19.12.2018 Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 19.12.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja poikkeamislupahakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Matti Kettunen p. 040 4849 745.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu