Etusivu Neulasepänkadun asemakaavan ja tonttijaon muutos nähtävänä
Ajankohtaista

Neulasepänkadun asemakaavan ja tonttijaon muutos nähtävänä

(18.11.2020)
Lappeenrannan kaupunki on käynnistänyt asemakaavan ja tonttijaon muutoksen Kimpisen ja Kylpylän alueella, Neulasepänkadun ympäristössä. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen tarkoituksena on päivittää asemakaava ja tonttijako vastaamaan jo toteutunutta tilannetta, ohjata alueella tapahtuvaa rakentamista sekä turvata maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilyminen.

Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa selvitetään asemakaavoituksen lähtökohtia, työn kulkua ja osallistumismenettelyä, pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.11.2020 alkaen kaavan laadinnan ajan Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1 krs) sekä kaupungin internet-sivulla osoitteessa http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/

Mahdolliset kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Lappeenrannan kaupunki, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi. 

Asemakaavasta antavat lisätietoja kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499, ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi


Lappeenrannassa 18.11.2020

ELINVOIMAN JA KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA