Etusivu PalvelutNähtävänä keskustaajaman osayleiskaava 2030, Rakuunamäen osa-alue
Ajankohtaista
30.5.2018 23:00

Nähtävänä keskustaajaman osayleiskaava 2030, Rakuunamäen osa-alue

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, Rakuunamäen osa-alue on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti nähtävänä 31.5. – 2.7.2018.

Osayleiskaavan selostus liitteineen on julkaistu kaupungin kotisivuilla www.lappeenranta.fi kohdassa Rakentaminen ja maankäyttö – Kaavoitus – Nähtävillä olevat kaavat ja se pidetään myös nähtävänä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelun vastuualueella, os. Villimiehenkatu 1.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 2.7.2018 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).

Lappeenrannassa 30.5.2018

Kaupunginhallitus