Etusivu PalvelutNähtävänä asemakaavan muutos/11 Tykki-Kiviharju (Metodistikirkko)
Ajankohtaista
12.9.2018 14:00

Nähtävänä asemakaavan muutos/11 Tykki-Kiviharju (Metodistikirkko)

Asemakaavan muutos 11 Tykki-Kiviharju kortteli 8 tontille 1 ja pysäköimisalueelle sekä osalle katualuetta (Metodistikirkon asemakaavan muutos) on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 13.9. – 15.10.2018.

Asemakaavan selostus liitteineen on julkaistu kaupungin kotisivuilla www.lappeenranta.fi kohdassa Rakentaminen ja maankäyttö – Kaavoitus – Nähtävillä olevat kaavat ja se pidetään myös nähtävänä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelun vastuualueella, os. Villimiehenkatu 1.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 15.10.2018 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).

Lappeenrannassa 12.9.2018

Kaupunginhallitus