Etusivu PalvelutNähtävänä Joutsenon Palstakujan asemakaavan muutos ja tonttijako
Ajankohtaista
4.7.2018 13:00

Nähtävänä Joutsenon Palstakujan asemakaavan muutos ja tonttijako

Joutsenon Palstakujan asemakaavan muutos ja tonttijako, 207 Kesola, korttelin 85 osan ohjeelliset tontit 1-2 (Palstakujan päiväkoti) on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 5.7. – 6.8.2018.

Asemakaavan selostus liitteineen on julkaistu kaupungin kotisivuilla www.lappeenranta.fi kohdassa Rakentaminen ja maankäyttö – Kaavoitus – Nähtävillä olevat kaavat ja se pidetään myös nähtävänä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelun vastuualueella, os. Villimiehenkatu 1.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 6.8.2018 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).

Lappeenrannassa 4.7.2018

Kaupunginhallitus