Etusivu PalvelutMaisematyölupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/438 Lapvesi (Kaislaranta)
Ajankohtaista
29.10.2018 23:00

Maisematyölupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/438 Lapvesi (Kaislaranta)

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala hakee Lappeenrannan seurakuntayhtymän valtakirjalla MRL 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiseen 438 Lapveden kylän tilalle Suurpappila RN:o 1:74 sekä tilalle laaditun asemakaavan mukaisille tonteille. Alue on seurakuntayhtymän entinen leirikeskus Kaislaranta Voisalmessa Sammaltien varrella.

Hakemus ja perustelut
Lupaa haetaan puuston kaatolupaa entisen Kaislarannan leirikeskuksen tonteille. Hakkuualue käsittää koko Kaislarannan tontin poisluettuna kaupungin omistamat rantakaista ja katualueet. Aluspuustoa raivataan, mutta kehityskelpoisia nuoria puita jätetään kasvamaan. Lisäksi merkataan tonttien reunoille hakkuussa säästettäviä kuitupuukokoisia lehtipuita. Kuvion pohjoispäässä sijaitseva kallioalue jätetään hakkuun ulkopuolelle. Järeää tukkipuustoa ei tonttialueille jätetä kaatumisriskin takia.

Kaavallinen tilanne
Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 26.3.2018 hyväksymä asemakaava. Hakkuualue on suunniteltu seurakuntayhtymän omistamalle maalle asemakaavan erillispientalojen (merkintä AO), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR, ARY) sekä pysäköinnille varatulle (LPA) korttelialueelle. Alueella on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeänä ympäristönä säilytettävä alueen osa (merkintä luo). Asemakaavassa annetaan puuston säilyttämisestä ja istuttamisesta yleismääräys.


Asiapaperit ovat nähtävillä 30.10. – 13.11.2018 Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 383, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 13.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen p. 040 650 3340.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu