Etusivu PalvelutMaaperän ja pohjaveden puhdistustyöt alkavat Lappeenrannan Muukonkankaalla
Ajankohtaista
19.11.2018 10:15

Maaperän ja pohjaveden puhdistustyöt alkavat Lappeenrannan Muukonkankaalla

Lappeenrannassa Muukon alueella olevaa pilaantunutta maaperää ja pohjavettä puhdistetaan uusilla innovatiivisilla ja ekologisilla menetelmillä. Puhdistustyö tulee ajoittumaan marras-joulukuulle 2018. Ilottulan vedenottamolta lähtevän veden liuotinpitoisuus on pysynyt turvallisella tasolla.

Marraskuussa alkava puhdistustyö tullaan toteuttamaan hyödyntäen paikan päällä tehtäviä suorainjektointiteknologioita, joissa vaikuttavat yhdisteet syötetään korkealla paineella suoraan tavoiteltuun pohjavesikerrokseen. Pohjaveteen syötettävinä yhdisteinä käytetään elintarvikelaatuisia biohajoavia yhdisteitä, joilla tehostetaan haitta-aineiden luonnollista hajoamista. Pilaantunutta maata ja pohjavettä ei siis perinteiseen tapaan kaiveta ja kuljeteta pois, vaan se puhdistetaan paikan päällä. Kunnostuksen voidaan odottaa parantavan vedenlaatua merkittävämmin pohjavedessä aikaisintaan vuoden kuluttua, koska pohjaveden virtausnopeus maan alla on hidasta.

Muukonkankaan puhdistustyöt_Lpr ympäristötoimi_396x297.jpgVarsinainen pohjaveden puhdistustyö aloitetaan Muukonkankaan teollisuusalueella 21.11. ja sen kesto tulee olemaan noin 1 - 2 viikkoa. Tämän jälkeen pohjaveden puhdistusta jatketaan teollisuusalueen ja Ilottulan vedenottamon välisellä alueella joulukuun puolella. Puhdistustyöt eivät tule aiheuttamaan alueelle lisääntynyttä raskasta liikennettä tai pölyhaittaa, mutta paikallisesti lisääntynyt melu on mahdollista töiden aikana. Turvallisuussyistä työmaa tullaan merkitsemään ja ulkopuolisten pääsy työmaalle on kielletty.
Hanke toteutetaan valtion jätehuoltotyönä, jonka sopimusosapuolina ovat Lappeenrannan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus. Työ toteutetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lupapäätöksen KASELY/787/2017 mukaisesti ja puhdistustyöstä vastaa Nordic Envicon Oy.

Puhdistustyöllä ei ole vaikutusta talousveden jakeluun asiakkaille. Ilottulan vedenottamon raakaveden sekä verkostoon lähtevän veden ja vesijohtoveden liuotinpitoisuuksia tarkkaillaan säännöllisesti.

Töiden aloittamisesta ja kestosta tullaan kunnostusurakoitsijan toimesta tiedottamaan tarkemmin vaikutusalueen kiinteistöjen omistajia ja toimijoita.


LISÄTIETOJA:

Kunnostusurakoitsija
Mikko Kotro, Johtaja, Nordic Envicon Oy
mikko.kotro@nordicenvicon.fi, puh. +358 50 3384228

Lappeenrannan kaupunki
Ilkka Räsänen, Ympäristöjohtaja, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
ilkka.rasanen@lappeenranta.fi puh. +358 40 08 15 284 (yhteys parhaiten sähköpostilla)

Pirkanmaan ELY-keskus
Petri Heino, projektipäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus
petri.heino@ely-keskus.fi, puh. +358 40 1624576

Talousveden laadun seuranta
Päivi Roine, terveysvalvonnan johtaja, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
paivi.roine@lappeenranta.fi, puh. +358 40 5406 505

Vedenhankinta ja talousveden laadunvarmistus
Riitta Moisio, vesi- ja ympäristöpäällikkö, Lappeenrannan Lämpövoima Oy
riitta.moisio@lreoy.fi, puh. +358 20 177 6237