Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäPuheetMaakunnallinen itsenäisyysjuhla 6.12.2017, Lappeenrannan kaupungin tervehdys, Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
Valitse taso
Puheita
6.12.2017 13.45

Maakunnallinen itsenäisyysjuhla 6.12.2017, Lappeenrannan kaupungin tervehdys, Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Arvoisat sotiemme veteraanit sekä veteraanien omaiset,
Arvoisat Etelä-Karjalan liiton, Maasotakoulun ja Lappeenrannan kaupungin edustajat,
Arvoisat eteläkarjalaiset ja kaikki yhteisen itsenäisyyspäiväjuhlamme osanottajat

Lappeenrannan kaupungin puolesta minulla on kunnia toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi tähän Suomen juhlavuoden itsenäisyyspäivän maakunnalliseen juhlaan ja juhlakonserttiin.

Lappeenrannassa kaupunkilaisten yhteisellä itsenäisyyspäiväjuhlalla on jo pitkät perinteet. Ensimmäisen kerran juhla järjestettiin vuonna 1954 eli yli kuusikymmentä vuotta sitten.

Tänään, kotimaamme 100-vuotismerkkipäivänä, kaupunki haluaa yhdessä Etelä-Karjalan liiton ja Maasotakoulun kanssa avata ovet koko maakunnan yhteiselle juhlalle. Erityisen ilahtunut olen kunniakansalaistemme eli veteraanien osallistumisesta Suomi 100-juhlallisuuksiin.

Koko kuluvan juhlavuoden olemme tuoneet monin tavoin ja eri yhteyksissä esille Suomen itsenäisyyden merkitystä. Samalla olemme kerranneet itsenäisyysjulistusta edeltäneitä ja sen jälkeisiä vaiheita.

Päivälleen 100 vuotta sitten eduskunta hyväksyi senaatin esityksen Suomen julistautumisesta itsenäiseksi.

Voimme täällä Etelä-Karjalassa olla ylpeitä siitä, että Itsenäisyyssenaattia johti maakuntamme oma mies, kansan syvästi arvostama ja myöhemmin Suomen kolmas presidentti Svinhufvud.

Niin tie itsenäisyyteen kuin itsenäistymisen jälkeiset vaiheetkin vaativat maaltamme sekä yksittäisiltä kansalaisilta rohkeutta ja raskaita uhrauksia. Kun talvi- ja jatkosota syttyivät, täällä rajaseuduilla tiedettiin, että puolustettavana oli maamme itsenäisyys, mutta myös oma koti, kyläyhteisöt, viljelysmaat, tutut metsät ja kotirannat.

Toivon ja isänmaanrakkauden siivittämänä te veteraanit ylsitte saavutuksiin, joiden ansioista Suomi on voinut elää ja rakentaa tulevaisuuttaan itsenäisenä valtiona. Ja raskaiden sotavuosien jälkeen olitte valmiita tarttumaan jälleenrakennustyöhön, jonka perustalle hyvinvointivaltiomme rakennettiin.

Sodan aikana syntyneessä marssilaulussa sanotaan ”sama kaiku on askelten”. Teille veteraaneille on itsestään selvää, mitä lauluntekijä näillä sanoillaan tarkoitti.

Arvoisat sotiemme veteraanit, maamme Kunniakansalaiset.
Työnne arvo ei ole unohtunut eikä saa unohtua jälkipolvilta.

Hyvä juhlaväki

Idän ja lännen rajalla sijaitseva Lappeenranta on ollut keskeinen paikkakunta Suomen historian käänteissä. 100 vuotiaan itsenäisyytemme historialliset vaiheet on seudullamme eletty syvästi ja nähty kasvoista kasvoihin.

Ajan mukanaan tuomat muutokset näkyvät erittäin hyvin vanhan varuskuntakaupunkimme kehityksessä. Reilun sadan vuoden aikana Lappeenranta on kasvanut Suomen suuriruhtinaskunnan leirikaupungista ja itsenäisen Suomen varuskuntakaupungista kansainväliseksi yliopisto- ja matkailukaupungiksi.

Vaikka täällä rajaseudulla onkin koettu raskaita historian vaiheita, on selvää, että sijainnistamme on ollut erittäin paljon myös hyötyä kaupunkimme elinkeinoelämälle, koulutukselle sekä kulttuurille.

Nyt, kun Suomen juhlavuosi on kääntymässä lopuilleen, hyvän tulevaisuuden ennusmerkit siivittävät meitä tuleviin vuosiin. Elinkeinoelämässämme − monipuolisesti eri aloilla − on nousuvoimaa.

Maakuntarajat ylittävä yhteistyö Saimaan alueen matkailumarkkinoinnissa, ostosmatkailun vilkastuminen yhtä hyvin kuin Lappeenrannan keskikaupungin ripeä kehittyminenkin vahvistavat uskoamme palvelutarjonnan monipuolistumiseen ja työtilaisuuksien lisääntymiseen.

Lisäksi kaakkoisen Suomen saavutettavuus on nousemassa siivilleen Lappeenrannan lentokentän ansiosta.

Voimme täällä Etelä-Karjalassa olla ylpeitä myös siitä, että maakunnan keskuskaupunki Lappeenranta kuuluu maailman edelläkävijäkaupunkien joukkoon ilmastonmuutosta ehkäisevässä työssä.

Kun kokoamme näitä ennusmerkkejä yhteen, huomaamme, että tulevaisuutemme kokonaisnäkymät ovat lupaavia. Hyvällä keskinäisellä vuorovaikutuksella luomme kantavaa pohjaa alueemme tulevaisuudelle.

Arvoisa juhlaväki

Yksi Lappeenrannan kaupungin strategian keskeisimpiä tavoitteita on asukkaidemme hyvinvointi. Suomen juhlavuoden aikana olemme itse kukin oivaltaneet, että hyvä arki ja lämmin vuorovaikutus toinen toistemme kanssa ovat tavoittelemisen arvoisia asioita.

Voiko Suomen itsenäisyyden merkityksen enää paremmin tiivistää kuin lappeenrantalainen perheenäiti Maaret Scharin tiivisti Lappeenrannan Joululehden haastattelussa.

Hän sanoi näin: ”Suomen itsenäisyys on minulle sitä, että voimme asua ja kasvattaa lapsiamme omalla kotikylällä. Saadaan olla ja elää tässä ja tällä tavalla. Näin on hyvä.”

Tänään voimme olla ylpeitä suomalaisuudesta, eteläkarjalaisuudesta ja omasta kotiseudustamme.

Onnittelen teitä kaikkia itsenäisen kotimaan sekä neuvokkaasti paikkansa Suomen kartalla ottaneen maakuntamme ja kotikaupunkimme Lappeenrannan johdosta.
Toivotan teille kaikille hyvää itsenäisyyspäivää.