Etusivu PalvelutMaa-aineslupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/Savitaipale, Peltoinlahti
Ajankohtaista
26.6.2018 23:00

Maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/Savitaipale, Peltoinlahti

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnalle on saatettu vireille seuraava lupahakemus maa-ainesten ottamiseen:

- Yksityishenkilön hakemus Peltoinlahti , Karkia RN:o 5:234 Savitaipale maa-aineksen ottamiseen. Ottamisalueen pinta-ala on 2,150 ha ja haettu kokonaisottamismäärä on 100 000 ktrm3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Hakemuksesta kuulutetaan Lappeenrannan kaupungin ja Savitaipaleen kunnan ilmoitustaululla 27.6 – 27.7.2018 välisenä aikana ja tänä aikana lupahakemus liitteineen on nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa, osoite Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta ja Savitaipaleen kunnassa osoite Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale.

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat jättää asiasta kirjallisen selvityksen 27.7.2018 mennessä ympäristötoimeen osoitteeseen: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi , PL 302, 53101 Lappeenranta

Lappeenrannassa 19.6.2018
LUPALAUTAKUNTA