Etusivu PalvelutMaa-aineslupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/Rapattilan kylä/TTK-Murskaus Oy
Ajankohtaista
24.9.2018 18:00

Maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/Rapattilan kylä/TTK-Murskaus Oy

TTK-Murskaus Oy on jättänyt lupalautakunnalle seuraavan maa-aineslupahakemuksen, joka koskee Lappeenrannan Rapattilan kylän tilalle Papusen sora-alue 405-521-3-106 sijoittuvaa toimintaa:

- Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus maa- ja kiviaineksen ottamiseen. Ottamisalueen pinta-ala on n. 2,4 ha, haettu ottamismäärä on 140 000 ktrm3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Hakemuksesta kuulutetaan Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla ja Lappeenrannan kaupungin nettisivulla 25.9 – 24.10.2018 välisenä aikana ja tänä aikana lupahakemus on nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa, os. Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, voivat tehdä asiasta muistutuksen. Muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteensä asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet toimitetaan kirjallisena viimeistään 24.10.2018 osoitteeseen: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta tai sähköpostilla ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksista antaa ympäristötarkastaja vs. Virpi Valkeapää p. 040 840 9951

Lappeenrannassa 21.9.2018

LUPALAUTAKUNTA