Etusivu PalvelutMaa-aineslupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/538 Karsturanta
Ajankohtaista
4.6.2019 23:00

Maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/538 Karsturanta

Lupalautakunnalle on saatettu vireille seuraava lupahakemus maa-ainesten ottamiseen:

- YIT Suomi Oy:n hakemus Lappeenrannan Karsturannan kylän tilalle Mattila (405-538-13-7) ja Rouhela (405-538-13-7) maa-aineksen ottamiseen. Ottamisalueen pinta-ala on 4,3 ha ja haettu kokonaisottamismäärä on 427 400 ktrm3. Lupaa haetaan 15 vuodeksi. Hakija hakee MaL 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Hakemuksesta kuulutetaan Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla 10.6 – 10.7.2019 välisenä aikana ja tänä aikana lupahakemus liitteineen on nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa, os. Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta.

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat jättää asiasta kirjallisen selvityksen 10.7.2019 mennessä ympäristötoimeen osoitteeseen:

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
PL 302
53101 Lappeenranta

Lappeenrannassa 3.6.2019

LUPALAUTAKUNTA