Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousKaupungin kuulutuksetLupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/maa-ainesten ottaminen/538 Karsturanta
Valitse taso
Ajankohtaista
17.1.2019 23:00

Lupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/maa-ainesten ottaminen/538 Karsturanta

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnalle on saatettu vireille seuraava lupahakemus maa-ainesten ottamiseen:

- Rudus Oy:n hakemus Lappeenrannan Karsturannan kylän tiloille Rouhela RN:o 4:90 (405–538 – 4 – 90), Sorala RN:o 13:1( 405 – 538 – 13 – 1), Sorala2 RN:o (405 – 538 – 13 – 3) soran ja hiekan ottamiseen. Ottamisalueen pinta-ala on 7,33 ha ja haettu kokonaisottamismäärä on 420 000 ktrm3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Hakija hakee MaL 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Hakemuksesta kuulutetaan Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla 18.1 – 18.2.2019 välisenä aikana ja tänä aikana lupahakemus liitteineen on nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa, os. Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta.

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat jättää asiasta kirjallisen selvityksen 18.2.2019 mennessä ympäristötoimeen sähköisesti ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi tai osoitteeseen:

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
PL 302
53101 Lappeenranta

Lappeenrannassa 18.1.2019

LUPALAUTAKUNTA