Etusivu PalvelutLiikunnanohjaajat mukaan Lappeenrannan peruskoulujen arkeen – Liikkuvan Koulutiimin tehtävänä innostaa koululaisia liikkumaan
Ajankohtaista
4.6.2018 10:25

Liikunnanohjaajat mukaan Lappeenrannan peruskoulujen arkeen – Liikkuvan Koulutiimin tehtävänä innostaa koululaisia liikkumaan

Lappeenrannan peruskoulujen arkeen juurrutetaan lisävoimin liikuntaa lukuvuoden 2018–2019 aikana, kun Liikkuva Koulutiimi aloittaa työskentelynsä. Liikkuva koulu -ohjelma myönsi kaupungille avustuksen, jonka avulla koulutiimiä varten palkataan 15 liikunnanohjaajaa ja yksi fysioterapeutti.

Kimpisen koulun rehtori Tomi Valkeapään mukaan uudet ohjaajat tulevat työskentelemään jokaisella Lappeenrannan peruskoululla ja jokaisen lappeenrantalaisen peruskoululaisen kanssa.

Kimpisen koulun piha koripalloa_Lappeenrannan kaupunki_383x255.jpg– Koulutiimin tärkein tehtävä on olla mukana koulun arjessa ja innostaa oppilaita liikkumaan. He voivat pitää aamu- tai iltapäiväkerhoja, toimia välituntiliikuttajina, järjestää liikunnallisia tempauksia ja tehdä henkilökohtaista liikunta- ja elintapaohjausta. Lisäksi ohjaajat suunnittelevat välineistöhankintoja sekä antavat vinkkejä opettajille liikunnallisuuden ja toiminnallisuuden lisäämiseen.

Liikkuvaa Koulutiimiä tulee koordinoimaan liikuntatoimen lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija, joka myös ohjaa ja kouluttaa liikunnanohjaajia. Liikunnanohjaajien ja fysioterapeutin rekrytoinnit alkavat mahdollisimman pian.

Lappeenrannan kaupungin liikuntajohtaja Pasi Koistinen kertoo, että kaupunki pyrkii kehittämään Liikkuvasta Koulutiimistä pysyvän apujoukon peruskoulujen arkeen.

– Koulutiimin avulla haluamme jalkauttaa Liikkuva koulu -toiminnan hyviä käytäntöjä eri puolille kaupunkia. Lukuvuosi 2018–2019 tuo lisätietoa ja kokemusta siihen, mikä olisi mahdollisimman toimiva malli tulevaisuudessa.

Yhteistyötä paikallisesti, jalkautusta maakuntaan

Liikkuvan Koulutiimin jäsenet erikoistuvat kiinnostuksiensa mukaan liikunnallisuuden eri teemoihin ja verkostoituvat keskenään, jotta tietotaito karttuu koko tiimin ja koulujen kesken.

Valkeapää sanoo, että ohjaajat tekevät yhteistyötä myös paikallisten toimijoiden kanssa.

– Ohjaajat ja Eksoten terveydenhoitajat käyvät yhdessä läpi Move-mittausten tuloksia ja tarjoavat ohjausta lapsille ja heidän huoltajilleen tuloksiin liittyvissä asioissa. Vastaavanlaista yhteistyötä ehdittiin jo kokeilla kuluvan lukuvuoden ajan menestyksekkäästi Kesämäen yläkoululla.

Koistisen mukaan Liikkuva Koulutiimi voi jakaa mahdollisuuksien mukaan hyviä käytäntöjä ja koulutusta myös Lappeenrantaa ympäröiviin kuntiin.

– Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry on jo ilmaissut olevansa käytettävissä, kun jalkautamme koulutiimimallia maakuntaan.

– Kehitämme yhteistyötä myös Saimaan ammattikorkeakoulun, Tanhuvaaran urheiluopiston sekä muiden oppilaitosten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on hyödyntää fysioterapia- ja liikunnanohjaajaopiskelijoita Liikkuvan Koulutiimin toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Lappeenranta on Liikkuva koulu -hankkeen aktiivisimpia toimijoita

Liikkuva koulu on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Sen tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta. Lappeenrannassa toiminta painottuu vahvasti koulun fyysistä aktiivisuutta edistävän toimintakulttuurin kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen.

Hankkeen ohjelmajohtaja Antti Blom kuvailee Lappeenrannan uutta avausta, Liikkuvaa Koulutiimiä, valtakunnallisestikin merkittäväksi asiaksi.

– Lappeenranta on yksi aktiivisimmista Liikkuva koulu -toimijoista ja näyttää esimerkkiä muille. Koulutiimimalli, jossa liikunnanohjaajia tuodaan näin merkittävällä tavalla osaksi koulun arkea ja resurssiksi koko kouluyhteisön liikkumisen aktivointiin, on maassamme ainutlaatuista.

Liikkuva koulu -hanketta rahoittavan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Kristian Åbacka on Blomin kanssa samoilla linjoilla.

– Lappeenrannassa on tehty jo vuosia hienoa työtä Liikkuva koulu -ohjelmassa ja sen tuottamat tulokset koululaisten arkipäivän liikunnallistamiseksi ovat olleet erinomaisia. Odotamme toiminnan laajentamisen tuomia tuloksia mielenkiinnolla.

Kuva: Lappeenrannan kaupunki.

Lisätietoja:

Liikuntajohtaja Pasi Koistinen
puh. 040 682 0227, pasi.koistinen(at)lappeenranta.fi

Kimpisen koulun rehtori Tomi Valkeapää,
puh. 040 538 7665, tomi.valkeapaa(at)lappeenranta.fi