Etusivu PalvelutLappeenranta-strategian vauhdittamiseen 6,78 miljoonaa euroa, toimenpideohjelman toteuttaminen alkamassa
Ajankohtaista
17.8.2018 8:00

Lappeenranta-strategian vauhdittamiseen 6,78 miljoonaa euroa, toimenpideohjelman toteuttaminen alkamassa

Lappeenrannan kaupunginhallitus saa maanantaina 20.8. (2018) käsiteltäväkseen toimialojen ohjausryhmän laatiman toimenpideohjelman, jolla käynnistettäisiin strategisia kehittämis- ja kärkihankkeita 6,78 miljoonalla eurolla. Toimenpideohjelmassa kaupungin peruspalveluiden kehittämisohjelmiin on varattu reilut 4,1 miljoonaa ja strategisiin erillisohjelmiin eli kärkihankkeisiin reilut 2,6 miljoona euroa.

Kaupungin toimialojen yhteinen ohjausryhmä on laatinut strategisen toimenpideohjelman kaupungin henkilöstön ja sidosryhmien ideoiden perusteella. Ideoita saatiin kaikkiaan noin 160. Kaupunginhallitus päättää toimenpideohjelmaan kootuista, kustannuksiltaan yli 100 000 euron ylittävistä hankkeista. Tätä pienempiä hankkeita on jo käynnistetty kevään ja kesän aikana.

Kaupungin strategiajohtaja Markus Lankinen kertoo, että nyt ollaan aloittamassa ensimmäistä hankevaihetta, jonka osat suuntaavat samaan maaliin: kaupunkilaisten hyvinvointiin ja osallistamiseen sekä kaupungin elinvoimaisuuden kehittämiseen ja omaleimaisuuden vahvistamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Talousarvioon kytkettyä strategiarahaa ensimmäistä kertaa

Lappeenrannan kaupungin talousarvioihin ei ole koskaan aikaisemmin sisältynyt tämänkaltaista strategista erillisrahoitusta. Nyt erillisrahoitus on voitu kytkeä talousarvioon edellisvuosien hyvien tilinpäätösten ansiosta. Ensimmäistä kertaa on myös tehty näin laajaa yhteistyötä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa hankeideoiden luomiseksi.

− Osa saamistamme ehdotuksista odottaa vielä käsittelyä ja varmasti uusiakin ideoita vielä syntyy. Strategian toteuttamiseen varatusta 11 miljoonasta eurosta loputkin reilut neljä miljoonaa on tarkoitus käyttää kuluvalla valtuustokaudella, joten ideoita otetaan edelleen vastaan. Kaipaamme lisää varsinkin kestävään kehitykseen liittyviä, kansainvälisesti kiinnostavia hankeideoita, Markus Lankinen vinkkaa.

Hän painottaa, että strategiatyön perimmäisenä tavoitteena on kehittää kaupunkiorganisaatiosta luova ja keskusteleva organisaatio, jossa kehittäminen, ideoiminen sekä vuorovaikutus asukkaiden ja sidosryhmien kanssa on luonnollinen osa työtä. Samalla osallistetaan asukkaita suunnitteluun ja kannustetaan heitä ottamaan osaa yhteiseen toimintaan ja tapahtumiin.

− Tätä työskentelytapaa treenattiin hankkeiden ideointivaiheessa. Yhteistyössä kootulla toimenpideohjelmalla vauhditamme ja suuntaamme strategista kehitystä. Erillisellä, talousarvioon kytketyllä rahoituksella pystymme poistamaan hallinnollisia rajoitteita eli toimialajohtajien on nyt entistä helpompi ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla saavutetaan kaupunginvaltuuston linjaamia tavoitteita, Lankinen selvittää.

Hyvinvointiin ja kaupunkisuunnitteluun suuntautuvat hankkeet kytkeytyvät kaupungin tuottamiin peruspalveluihin, mutta kärkihankkeet tukevat Lappeenrannan erityispiirteitä ja ainutlaatuisuutta.

Kärkihankkeissa painottuu nuorten työllisyys- ja koulutusedellytyksien edistäminen, yliopiston vetovoimaisuuden vahvistaminen ja osaamispohjaisen yrittäjyyden luominen. Keskikaupungin vireyttä vahvistetaan ja energia-, ilmasto-, vesistö- ja kiertotalousasioita edistetään kestävien periaatteiden mukaisesti.

Junioriyliopisto_kuva pilottijaksolta_kuva Heli Mälkiä_386x270.jpgErityisenä kohderyhmänä lapset ja nuoret

Toimenpideohjelman erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden liikuntaa, harrastuksia ja henkistä hyvinvointia tuetaan muun muassa koulupäivien yhteydessä.

Koululaisten tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia edistetään esimerkiksi niin, että kouluilla työskentelee liikunnanohjaajia, jotka liikuntaharrastuksia koordinoidessaan pystyvät puuttumaan myös kiusaamiseen.

Päiväkodeissa ryhdytään entistä enemmän käyttämään hyväksi ulkotiloja. Tarkoitus on perustaa nykyisten päiväkotiryhmien rinnalle ympärivuotisesti toimivia ulkoilma- eli niin sanottuja Kota-ryhmiä.

Lasten ja nuorten kiinnostusta luonnontieteisiin, tekniikkaan, ympäristöasioihin sekä yrittämiseen edistetään perusopetukseen sisältyvässä Junioriyliopistossa, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Näin halutaan myös vahvistaa oman yliopiston vetovoimaisuutta.

Vireä keskikaupunki

Toimintasuunnitelma käynnistää toimintapuiston suunnittelun keskikaupungille. Puistoissa suosittaisiin muun muassa skeittausta, rullaluistelua ja pyöräilyä.

− Esimerkiksi skeittiparkin sääolosuhteita voimme tasoittaa suojilla, joita voi talvella lämmittää ja jotka tarjoavat kesällä aurinkosuojaa. Haluamme myös luoda kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset viettävät aikaansa ringissä kasvotusten, Lankinen naurahtaa.

eSportille eli tietokoneurheilullekin luodaan suotuisia olosuhteita. – Eikö olisi hienoa, että Lappeenrannalla olisi oma huippujoukkue ja järjestäisimme eSportin massatapahtumia, joihin kokoontuisi tuhansia pelaajia, Lankinen visioi.

Myös digitaalinen, ajantasaisista palveluista kertova ja kaksisuuntainen viestintä ovat keskeisiä kehittämiskohteita. Niin sanottu Lappeenranta-applikaatio esimerkiksi kertoisi, milloin uimahallissa on ruuhkaista, milloin tilaa. Näin palvelujen käyttöä pystyttäisiin tasaamaan. Myös esimerkiksi teiden auraustilanteen ajantasainen tieto helpottaisi kaupunkilaisten arkea. Applikaation avulla halutaan kehittää myös digitaalista osallistamista.

Tilojen tehokkaampaa käyttöä ja tapahtumien järjestämistä edistetään Varaamo-tilanvarausjärjestelmällä, jonka toteuttaminen on jo pitkällä.

Kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusta lisätään muun muassa 3D-mallinnuksilla, joista kuntalaisten on aiempaa helpompi hahmottaa suunnitelmia ja ottaa niihin kantaa.

Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan

Strategisessa toimenpideohjelmassa vauhditetaan rakennusten energiatehokuuden parantamista ja siihen liittyviä ratkaisuja.

Markus Lankinen korostaa, että energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää niin kaupungin omissa kiinteistöissä kuin muissakin alueen rakennuksissa.

− Uskon, että yliopiston, kaupungin ja yritysten yhteisissä hankkeissa pystymme varsin nopeasti myös kaupallistamaan energiatehokkuutta parantavia pilottiratkaisuja.
Lappeenrannassa on useita vuosia panostettu vesistöjen kunnon kohentamiseen ja suojeluun.

− Mietimme muun muassa yhdessä viipurilaisten kanssa, kuinka voimme vähentää typen ja fosforin päästöjä vesistöön. Jätevesien tehokas puhdistaminen sekä muovia korvaavien materiaalien kehittäminen ovat yliopistovetoisia ja kansainvälisesti kiinnostavia kärkihankkeitamme, Lankinen summaa.

Jo valmisteluvaiheessa olevan Saimaa Geoparkin palveluverkkoon liittyen on varattu suunnittelurahaa mahdollisen Saimaariumin eli järviluonnon esittelykeskuksen suunnittelun aloittamiseen.

Myös yrityshautomotoiminta saa strategisesta toimenpideohjelmasta vauhtia. Tavoitteena on, että hautomosta tulisi osa kaupungin perustoimintaa.

Strategiajohtaja kertoo, että toimenpideohjelmaan kootun laajan hankekokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan ripeästi heti kaupunginhallituksen rahoituspäätöksen jälkeen. Samalla käynnistyy tulevien hankkeiden suunnittelu ja seuraavan toimenpideohjelmaversion valmistelu.

KUVATEKSTI:
LUT Junior University Lappeenranta tutustuttaa lapset ja nuoret luonnontieteisiin, tekniikkaan, ympäristöasioihin ja yrittämiseen osana perusopetusta. Kuva pilottijaksolta (kevät 2018). Kuvassa Junioriyliopiston koordinaattori Kati Koikkalainen opintojakson vetäjänä. Kuva Heli Mälkiä

Lisätietoja:

Strategiajohtaja Markus Lankinen,
puh. 040 701 7328,
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi