Etusivu PalvelutLappeenrannan ympäristörakentamisessa ja -suunnittelussa tapahtuu tänä vuonna paljon
Ajankohtaista
7.5.2021 13.57

Lappeenrannan ympäristörakentamisessa ja -suunnittelussa tapahtuu tänä vuonna paljon

Kadut ja ympäristö -vastuualueen vuonna 2021 toteutettavien ympäristörakentamiskohteiden työmaista osa on jo käynnistynyt. Tämän vuoden kohteita rakennetaan niin pitkälle syksyyn kuin säät sallivat.

Perillistenpuiston_leikkipaikka.jpgIsompien ympäristörakennuskohteiden lisäksi tehdään myös pieniä vihertöitä sekä penkkien ja roska-astioiden asennuksia tarvittaviin paikkoihin kaupungin alueille.

– Muutamille tänä vuonna toteutettaville ympäristörakennuskohteille ollaan vasta laatimassa suunnitelmia, kertoo kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen.

– Suunnittelujen yhteydessä kysytään asukkaiden mielipiteitä asukastilaisuuksien tai
-kyselyjen avulla.  

Asukaskuulemisista tiedotetaan Lappeenrannan kaupungin kotisivuilla ja Kadut ja ympäristö Facebook- ja Instagram-tileillä. 

Rakuunamäki

Rakuunamäen Adolf Ehrnroothin aukiolla ympäristörakentaminen, jossa jatketaan syksyllä 2020 kesken jääneitä kiveystöitä, käynnistyi huhtikuun viimeisellä viikolla. Kiveystöiden lisäksi aukion reunaan asennetaan penkkejä ja ajonestopollareita.

– Aukion reunoilla olevien puiden alle toteutetaan alueelle sopivaa karua niittyä, kertoo Ratilainen.

– Työhön sisältyy myös Mannerheiminkadun itäpään pollareiden siirtäminen. Työ valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossa aukio toimii tapahtuma-aukiona. 

Rakuunamäen Vilho Petter Nenosen puistoon on suunniteltu Lappeenrannan ensimmäistä kaupunkiviljelyaluetta, eli yhteisöpuutarhaa. Huhtikuussa järjestettyyn mielipidekyselyyn tuli runsaasti vastauksia ja hankkeen vastaanotto on ollut pääosin positiivista. Yhteisöpuutarhahankkeen etenemisestä tiedotetaan toukokuun aikana lisää.

Rakuunamäen Rykmentinpuistoon, Tykistöpuistoon, Rakuunapuistoon ja Upseeripuistoon laaditaan hoitosuunnitelmat. Suunnitelma koskee erityisesti avoimien ja puoliavoimien alueiden hoitoa. Myös puuston ja metsien hoitoa sivutaan suunnittelussa.

– Työ alkaa kesäkuussa ja valmistuu syksyn aikana. Työn alussa järjestetään asukastilaisuus, jossa voi antaa mielipiteensä alueen tulevista ympäristönhoidon toimenpiteistä, Ratilainen sanoo.

Punahousujen portaat

Punahousujen portaat ovat osa Raatimiehenkatua, ja ne sijoittuvat Raastuvankadun ja Ainonkadun väliselle alueelle, Kylpylän eteläpuolelle. Alue koostuu kaksista portaista, joiden välissä on kivimuureilla terassoitu viheralue.

– Työ käsittää portaiden välisen alueen kunnostamisen. Punahousujen portaiden istutusaluetta on kunnostettu jo viime vuonna ja tänä vuonna alueella tehdään vielä pieniä kiveysten viimeistelytöitä ja istutuksia, Ratilainen selittää.

Lisäksi alueelle asennetaan valaistus ja sen kaiteita kunnostetaan. Portaiden välisen istutusalueen yhteyteen on rakennettu kolme istuskelutasannetta, joista on suora näkymä Saimaalle. Työt käynnistyvät toukokuun aikana ja alue pyritään saamaan valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.

Niittyhanke

Niittyhanke etenee myös tänä vuonna. Esimerkiksi Osmonkadun ja Pienen Kirkkokadun kulmassa olevaan vanhaan leikkipaikkaan tehdään muutoksia.

– Alue muutetaan pieneksi niittykohteeksi, perhospuistoksi, johon voi mennä ihastelemaan kukkivia niittykasveja.

– Alueen kasvillisuutta uudistetaan jonkin verran, mutta hyväkuntoisia puita säilytetään.

Vanhat leikkivälineet poistetaan, ja alueelle tehdään pieni oleskelu- tai leikkipaikka. Kyseisen alueen toteutukseen on käytettävissä Osallistava budjetointi -hankkeesta leikkipaikkojen parannukseen osoitettu 5 000 €.

– Suunnittelun pohjaksi kerätään asukkaiden toiveita ja ideoita Otakantaa.fi-palvelun kautta, Ratilainen kertoo.

Muiden tämän vuoden niittykohteiden sijainti tarkentuu myöhemmin.

Leikkipaikat

Kaupungin leikkipaikkoja koskeva käyttäjäkysely järjestetään toukokuun aikana. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa leikkipuistojen käyttöasteita, kunnostustarpeita ja asukkaiden toiveita leikkipuistojen kalusteista, leikkivälineistä, kasvillisuudesta ja muista leikkipaikkoihin liittyvistä asioista. Kyselyn tulosten avulla pystytään suunnittelemaan, mitä leikkipaikkoja tulevina vuosina kunnostetaan ja mitä toimenpiteitä niihin tehdään.

– Tänä vuonna kunnostettavat leikkipaikat ovat määräytyneet saamiemme asukaspalautteiden mukaan, Ratilainen sanoo.

– Perusparannuskohteena tänä vuonna on Kiviharjun alueelle sijoittuva Perillistenpuisto. Sen suunnittelu on jo käynnistynyt ja kohteeseen liittyvä asukaskuuleminen järjestetään etätilaisuutena tai Otakantaa.fi-palvelun kautta asukaskyselynä.

Perillistenpuiston lisäksi kesän aikana käynnistetään Mäntylän leikkipaikan suunnittelua. Myös tämän suunnittelun yhteydessä kuullaan asukkaita. Mäntylän leikkipaikan parannustöistä tehdään osa tänä vuonna ja osa vuoden 2022 aikana.

Ympäri Lappeenrantaa tehdään pieniä leikkipaikkojen kunnostustoimia, muun muassa vaihdetaan leikkivälineitä tai kalusteita ja hoidetaan kasvillisuutta. Lisäksi Sataman leikkipaikan ympärille asennetaan lisää aitaelementtejä.

Katuympäristöjen vihertyöt

Kevään ja kesän aikana tehdään istutustöitä Valtakadun, Kiiskinmäen kääntöpaikan ja Puhakankadun katuviheralueille. Syksymmällä pyritään tekemään myös osa Karjalantien ja Kalevankadun katualueelle sijoittuvista vihertöistä.

 Pappilanpellon kirsikkapuiden istutustapahtuma

Pappilanpellon kirsikkapuiden yhteisöllinen istutustapahtuma pyritään järjestämään syksyllä 2021, mikäli vallitseva koronatilanne sen sallii.

– Puiden istuttamisesta kiinnostuneita pyydetään seuraamaan kaupungin kotisivuja ja muuta mediaa, joissa julkaistaan tapahtumaan liittyviä tiedotteita elokuussa.

– Tapahtuman ajankohtaa ei ole vielä päätetty, mutta se sijoittunee syys-lokakuulle riippuen sen hetkisistä koronarajoituksista.

Jos tapahtuma voidaan tänä vuonna järjestää, kaupunki julkaisee etukäteen tiedotteen ja ohjeet ilmoittautumisesta. Kaikkia kirsikkapuiden istuttajia, myös aiemmin ilmoittautuneita, pyydetään tekemään sitova ilmoittautuminen tapahtumaan myös kaupungin virallisen ilmoittautumisen kautta.

– Näin saamme tietoomme osallistujien määrän ja istutuspaikkoja tehdään riittävästi, selittää Ratilainen.  

Ympäristösuunnittelun ajankohtaisia asioita

Rakuunamäen_aukio.jpgYmpäristösuunnitelmia laaditaan parasta aikaa muun muassa Paasikivenpuistoon, Puhakankadun ja Karjalantien katuviheralueille. Lisäksi kesän aikana suunnitelmia aloitetaan laatimaan Rapasaarenlaiturin viereiseen Rapasaarenpuistoon sekä myös Lauritsalan Toripuistoon.

– Kohteiden toteutuksen aikataulut eivät ole vielä varmistuneet ja niistä tiedotetaan myöhemmin, lupaa Ratilainen.

– Puistosuunnittelujen yhteydessä järjestetään asukaskuuleminen kohdekohtaisesti ja niistä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja some-kanavilla.

Lappeenrannan kaupunkipuulinjaus

Lappeenrannan kaupunki aloittaa toukokuussa 2021 laatimaan kaupunkipuulinjausta, jonka tavoitteena on lisätä yleisesti puutietoutta, kertoa puiden tuottamista hyödyistä sekä syistä, miksi kaupunkiympäristön puita tulee suojella ja varmistaa niiden mahdollisimman pitkä elinkaari.

– Työssä määritellään rakennetun ympäristön puiden huomioimiseen liittyvät tulevaisuuden tavoitteet ja toimintatavat jatkossa noudatettaviksi, Ratilainen selittää.

– Lisäksi työn yhteydessä laaditaan ohjekortit, joissa määritellään tarkemmin, kuinka kaupunkipuita jatkossa huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja lupakäsittelyn näkökulmista.

Kaupunkipuulinjauksen yhteydessä järjestetään asukaskysely, jolla kerätään asukkaiden ajatuksia ja mielipiteitä kaupungin puista. Kaupunkipuulinjauksen tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely tehdään yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kaavoituksen, rakennusvalvonnan, museon, ympäristötoimen ja maaomaisuuden hallinnan kanssa.

– Kaupunkipuulinjaus tulee toimimaan uutena työvälineenä kaupunkimme monelle eri toimijalle sekä myös rakentajille ja asukkaille, Ratilainen sanoo.

– Kaupunkipuulinjaus valmistuu marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Työn valmistelut ovat käynnissä ja aiheesta tiedotetaan myöhemmin lisää.   

Lisätietoja ympäristösuunnittelusta ja –rakentamisesta:

Laura Ratilainen, Kaupunginpuutarhuri, Lappeenrannan kaupunki
Puh 040 653 0935, laura.ratilainen@lappeenranta.fi

Kadut ja ympäristö -tiimin ajankohtaisista asioista voit lukea myös

  • Instagramissa kadut_ja_ymparisto_lpr
  • Facebookissa Kadut ja ympäristö lpr