Etusivu PalvelutLappeenrannan vihreän teemayleiskaavan valmistelu aloitetaan suurella Kulttuuritila Nuijamiehessä järjestettävällä asukastilaisuudella
Ajankohtaista
1.11.2018 14.37

Lappeenrannan vihreän teemayleiskaavan valmistelu aloitetaan suurella Kulttuuritila Nuijamiehessä järjestettävällä asukastilaisuudella

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu järjestää Horisontti - seminaarin Kulttuuritila Nuijamiehessä 7.11. klo 17–20.30. Tapahtuma aloittaa kaupunkia ympäristön ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta tarkastelevan vihreän teemayleiskaavan valmistelun, ja kaupunkilaisilla, yrityksillä ja muilla tahoilla on mahdollisuus osallistua tapahtumassa olevien työpajojen kautta tulevan teemayleiskaavan ja kaavaluonnoksen tekoon.

Tapahtuma koostuu kahdesta osasta. Seminaari järjestetään Kulttuuritila Nuijamiehen elokuvasalissa klo 17–20.30 ja Ympäristötori Nuijamiehen aulassa klo 17–19.30

Kaupunkisuunnittelu tarjoaa 500 ensimmäiselle kävijälle luomuteetä ja Lehmus Roasteryn kahvia Kulttuuritila Nuijamiehen kahviosta.

Seminaari ja ympäristötori ovat maksuttomia ja niihin on vapaa pääsy.

Seminaarissa suunnataan katse luonnon merkitykseen

Seminaari alkaa kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan tervehdyksellä, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen videotervehdyksellä, sekä ympäristöjohtaja Ilkka Räsäsen puheenvuorolla.

Seminaarin muut puhujat tarkastelevat luontoa ja ympäristöä monipuolisesti osana elämää, sen merkityksellisyyttä ja kaupunkisuunnittelua. Seminaarissa on puhumassa mm. valokuvaaja ja luontotoimittaja Kimmo Ohtonen, jonka monet muistavat siitä, kuinka hän ui Saimaalla 140 kilometrin matkan saimaannorpan hyväksi.

Pekka Hämäläinen on kouluttaja, terapeutti ja kirjailija. Hän käsittelee omassa puheenvuorossaan ympäristötekojen merkitystä omalle elämälle. Samuli Laita, joka työskentelee asiantuntijana Sitrassa, kertoo kuulijoille siitä, mitä on kiertotalous ja mikä merkitys sillä on. Maisema-arkkitehti ja tohtoriopiskelija Mari Ariluoma tarkastelee omassa puheessaan ympäristön merkitystä osana kaupunkisuunnittelua.

Ympäristötorilla voit tutustua järjestöjen toimintaan ja osallistua teemayleiskaavan tekemiseen

Nuijamiehen aulassa järjestetään ympäristötori, jossa asukkailla on mahdollisuus tutustua ympäristö- ja luontoaiheisiin työpisteisiin. Paikalla olevalla kirjaston pisteellä on tarjolla vanhoista kirjoista tehtyjä käsitöitä ja askartelua, mahdollisuus ostaa poistokirjoja ja lainata mukaan ympäristöaiheista kirjallisuutta. Suomen luonnonsuojeluliiton pöydän äärellä voi tutustua yhdistyksen toimintaan, sekä kertoa itselleen merkityksellisistä ympäristökohteista. Nykymartat muistuttavat kävijöitä siitä, kuinka monet ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvistä valinnoista tapahtuvat omassa arjessa, ja antavat mm. vinkkejä pienempään ruokahävikkiin.

Kaupunkisuunnittelu järjestää ympäristötorilla asukas- ja kuulemistilaisuutena toimivan karttatyöpajan. Vihreän teemayleiskaavan ja työpajan keskeisinä aiheina ovat hyvinvoiva kaupunki, kestävä liikkuminen ja puhdas energia. Asukkaat voivat työpajassa lähestyä aihetta omasta näkökulmasta ja osallistua näin suunnitteluun ja tavoitteiden määrittelyyn.

• Hyvinvoivassa kaupungissa on luonnonrauhaa, kaupunkimetsiä ja hoidettuja puistoja. Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia on paljon kaikenikäisille. Luontoa ja pohjavesiä suojellaan. Saimaa on sininen helmi. Luonnon monimuotoisuutta lisätään mm. mahdollistamalla lajien liikkuminen alueelta toiselle. Jätteet lajitellaan ja kierrätys on helppoa.

• Kestävä liikkuminen tarkoittaa sitä, että Lappeenrantaan on hyvät yhteydet ja sujuvaa tulla eri liikennevälineillä. Kaupungissa on mukavaa ja turvallista liikkua paikasta toiseen bussilla, pyöräillen ja kävellen ympäri vuoden. Kävelykeskusta on viihtyisä, toimiva ja monipuolinen. Pysäköintilaitoksiin on helppo tulla. Yhä useampi auto on sähkökäyttöinen. Autojen yhteiskäyttö on osa arkipäivää.

• Puhtaan teknologian Lappeenranta on tunnettu ympäristöosaamisestaan. Alueen yritykset tuottavat uusia puhtaan teknologian innovaatioita yhdessä oppilaitosten ja kaupungin kanssa. Energiatuotanto perustuu uusiutuviin energiamuotoihin ja kaupunki on ilmastoneutraali. Jätteitä hyödynnetään energiantuotannossa ja niistä saadaan materiaaleja uusiin tuotteisiin. Puhdas teknologia takaa hyvinvointia myös tuleville sukupolville.

Aulassa on mahdollisuus osallistua myös ympäristötoimen asukastilaisuuteen, jossa paneudutaan ilmastonmuutoksen hillintäkeinoihin teemalla ”Suuria aurinkovoimaloita Lappeenrantaan”. Siinä voi osallistua karttatyöpajaan, jossa pohditaan sopivia paikkoja uusille aurinkovoimaloille.

Ohjelmaa koko perheelle

Lapsille ja lapsiperheille on tarjolla pienoisnukketeatteriesitys ”Veera Vesipisaran seikkailu Pien-Saimaalla” Kulttuuritila Nuijamiehen elokuvasalissa klo 16.15 alkaen. Esityksen kesto on 25 minuuttia ja se sopii kaikenikäisille. Pienoisnukketeatterin jälkeen lapset voivat tutustua ympäristötorilla tarjolla oleviin askartelu- ja puuhapisteisiin, sekä pelipöytään.

Lasten oma kokemus luonnosta ja ympäristöstä on tärkeä osa suunnittelua, ja lapsilla on tilaisuudessa myös hyvä mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.

Yhdessä paikalla olevien suunnittelijoiden kanssa he voivat miettiä itselleen tärkeitä paikkoja esimerkiksi kertomalla tai piirtämällä. Tärkeitä paikkoja voivat olla esimerkiksi sellaiset, jossa voi leikkiä piilosta, ajaa polkupyörällä tai käydä vaikkapa retkellä. Monet lähialueen pienetkin viheralueet voivat muuttua sadunomaisiksi paikoiksi, jollaisessa on mukava viettää aikaa ja jonne voi kutsua kavereita.

Tapahtumassa kerättyjä palautteita käytetään teemayleiskaavan valmistelussa

Horisontti -kaava on ensimmäinen valtuustokausittain laadittava teemayleiskaava Lappeenrannassa. Siinä käsitellään kaupunkia ympäristön ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta. Muodoltaan se on strateginen maankäytön ohjauksen työkalu, joka tarkentaa ja täydentää voimassaolevia osayleiskaavoja ja ohjaa teemojensa kautta alemman tason suunnittelua.

Kaavan keskeisenä tavoitteena on edistää verkostoitumista ja saada niin kaupunkilaiset, yritykset ja yhdistykset kuin muutkin osalliset sitoutettua yleiskaavatyöhön, suunnittelemaan yhteistä tulevaisuutta.

Horisontti -tapahtuma on osa yleiskaavan vuorovaikutteista suunnittelua ja sen tuloksia ja visioita hyödynnetään yleiskaavaluonnoksen valmistelussa.

Kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat antaa palautetta kaavasta sen nähtävilläoloaikoina luonnos- ja ehdotusvaiheessa sekä kaavaprosessin aikana järjestettävissä työpajoissa ja muissa tapahtumissa.

Tavoitteena on, että Horisontti -teemayleiskaava hyväksytään keväällä 2021.

Lisätietoa tapahtumasta, aikatauluista ja puhujista: https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Yleiskaavoitus/Horisontti---Lappeenrannan-teemayleiskaava


Yhteystiedot

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040 653 0745

Yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen, puh. 040 6530 822