Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäLehdistötiedotteetLappeenrannan varhaiskasvatuksen ensimmäisen kotaryhmän on määrä aloittaa toimintansa elokuussa 2019 – haku luonnon keskellä toimivaan ryhmään tapahtuu kevään varhaiskasvatushaun yhteydessä
Valitse taso
Lehdistötiedotteet
22.2.2019 8:00

Lappeenrannan varhaiskasvatuksen ensimmäisen kotaryhmän on määrä aloittaa toimintansa elokuussa 2019 – haku luonnon keskellä toimivaan ryhmään tapahtuu kevään varhaiskasvatushaun yhteydessä

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatus suunnittelee perustavansa niin sanottuja luontoryhmiä noin 5-vuotiaille lapsille. Eri puolille kaupunkia suunnitellaan rakennettavaksi enintään kolme kotaa, joissa kokopäiväiset lapsiryhmät toimisivat luonnon keskellä ympäri vuoden. 696B1589.jpg

Ensimmäisen kotaryhmän on tarkoitus aloittaa toimintansa elokuussa 2019 ja se tulee olemaan osa Myllymäen päiväkotia. Ryhmän sijoituspaikaksi suunnitellaan Hiessillassa sijaitsevaa Ukonmäenpuistoa. Kotaryhmään valitaan 14–21 lasta ja siellä tulee työskentelemään 2–3 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Ryhmään valitaan pääsääntöisesti 5-vuotiaita lapsia.

Haku kotaryhmään tapahtuu varhaiskasvatuksen kevään haun yhteydessä 24.3.2019 mennessä. Kevään hausta informoidaan tarkemmin helmikuun loppupuolella. Sähköisesti verkkoasiointilinkin kautta tehtävä hakemus osoitetaan Myllymäen päiväkotiin ja lisätietoja-kohtaan merkitään erikseen toive kotaryhmästä.

Myllymäen päiväkodin johtaja Tiia Kososen mukaan lapset valitaan ryhmään hakemusten ja ryhmään soveltuvuuden perusteella.

– Ennen valintaa selvitetään soveltuuko metsäryhmä lapselle. Myös huoltajilta edellytetään tavalliseen päiväkotiryhmään nähden enemmän sitoutumista esimerkiksi lasten erityisen lämpimän ja toimivan ulkoiluvaatetuksen osalta. Nämä asiat käydään huoltajien kanssa läpi ennen lopullista päätöstä lapsen ryhmään sijoittumisesta.

Ryhmän päivärytmiin liittyviä käytäntöjä on jo osittain suunniteltu. Huoltajat tuovat lapset aamuisin sovittuun kellonaikaan kodan läheisyydessä sijaitsevaan päiväkotiin, jossa lapset syövät aamupalan. Mikäli lapsi tuodaan paikalle sovittua myöhemmin, huoltajien tulee viedä lapsi suoraan kodalle aamupalan syöneenä.

– Välipala ja lounas syödään kodassa ja välipalan jälkeen siirrytään lasten kanssa kodalta päiväkodin pihalle, jossa lasten toiminta jatkuu kotiin lähtöön saakka, Kosonen sanoo.

Kotaryhmän toiminnan taustalla vaikuttaa design-suuntautunut pedagogiikka (DOP), jossa oppimisen lähtökohtana ovat päiväkodin ulkopuolelta löydettävä ilmiöt ja niitä kuvaavat aidot luontokohteet tai kehittämishaasteet.

Kaupungin vs. varhaiskasvatuksen suunnittelija Anne Kouvo-Suutari kertoo, että toiminnassa painotetaan metsää ja kotaa ympäröivää muuta luontoa oppimisympäristönä.

– Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että metsäluonto vaikuttaa positiivisesti lasten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Luonnossa leikkiminen ja liikkuminen vahvistavat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimisedellytyksiä. Luonto antaa tilaa myös luovuudelle ja mielikuvitukselle.

– Luonnon keskellä tapahtuva toiminta lisää lasten luonto-osaamista ja tuntemusta sekä kehittää heidän motorisia taitojaan. Lisäksi se kasvattaa yhteisöllisyyteen ja parantaa lasten sosiaalisia valmiuksia. Myös lapset itse tuntuvat arvostavan luontoa hyvänä toimintaympäristönä.

Lisätietoja:

Myllymäen päiväkodin johtaja Tiia Kosonen
puh. 040 641 1177, tiia.kosonen(a)lappeenranta.fi

Vs. varhaiskasvatuksen suunnittelija Anne Kouvo-Suutari
puh. 040 847 7643, anne.kouvo-suutari(a)lappeenranta.fi