Etusivu Lappeenrannan vammaisneuvosto teki aloitteen kaupungille induktiosilmukoista
Ajankohtaista

Lappeenrannan vammaisneuvosto teki aloitteen kaupungille induktiosilmukoista

(15.6.2022)
Lappeenrannan kaupungin lakisääteinen vaikuttamistoimielin, vammaisneuvosto, on tehnyt aloitteen Lappeenrannan kaupungille sekä sen keskusvaalilautakunnalle palvelusilmukoiden hankinnasta seuraaviin vaaleihin mennessä. Seuraavat vaalit, eduskuntavaalit, pidetään maalis-huhtikuussa 2023.

Suomessa on noin 800.000 henkilöä, joilla on jonkinasteinen kuulonalenema. Heistä yli 100.000 henkilöä käyttää kuulokojetta ja/tai sisäkorvaistutetta. Lähde: https://www.kuuloliitto.fi/

Induktiosilmukkaa on käytetty äänensiirtoon jo useita vuosikymmeniä. Induktiosilmukka on kuulokojetta käyttävän lisäapuväline, joka siirtää äänen silmukassa syntyvän magneettikentän välityksellä langattomasti suoraan kuulolaitteen puhelinkelaan, ja sitä voidaan kuunnella kuulokojeen T-ohjelmalla. Ääni siirtyy puhtaasti ilman häiriöitä ja sopivalla voimakkuudella, jolloin kuulokojeen käyttäjän on sitä helppo seurata.

Vammaisneuvosto peräänkuuluttaa kaupungilta edelläkävijyyttä esteettömyydessä ja saavutettavuudessa

- Vammaisneuvosto kannustaa Lappeenrannan kaupunkia olemaan edelläkävijä esteettömyyden sekä myös saavutettavuuden kannalta, toteuttamalla aloitteessa esitetyn hankinnan, innostaa Jaana Kauppinen, vammaisneuvoston puheenjohtaja kaupunkia toteuttamaan tehtyä aloitetta. 

Julkiset tilat voivat olla kuulovammaiselle täynnä näkymättömiä kynnyksiä kokea ja osallistua. Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelmassa on todettu seuraavasti; Lappeenranta haluaa edelleen olla Suomen kuntakentällä yksi johtavista kaupungeista osallisuuden, vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen toteuttamisessa ja sen edelleen kehittämisessä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja Rakennusasetus (RakA/1994) velvoittavat rakentamaan julkiset tilat kuuntelun kannalta esteettömiksi, äänestyspaikat ovat julkisia tiloja.

Vammaisneuvosto esittää kaupungille ja sen keskusvaalilautakunnalle palvelusilmukoiden hankintaa seuraaviin vaaleihin, jokaiseen ennakkoäänestyspaikkaan

Lappeenrannassa toteutetuissa vaaleissa on ”perinteisesti” ollut 11 ennakkoäänestyspaikkaa. Ennakkoäänestyspaikat ovat joko fyysisesti esteettömiä tai fyysisesti saavutettavia, mutta mitkään niistä eivät ole kuulovammaisille esteettömiä tai edes saavutettavia, millään äänestyspaikalla ei ole mahdollisuutta induktiosilmukan käyttöön.

Fyysisen esteettömyyden ja fyysisen saavutettavuuden ja viimeisenä parina vuotena Koronan takia, kaupunki on innostanut ja kannustanut asukkaitaan äänestämään jo ennakkoäänestys aikana.

Lappeenrannan äänestysluvut ovat jo vuosien ajan olleet alle Suomen keskitason. Aänestysluvut osoittavat, että toimenpiteitä on tehtävä Lappeenrannan äänestysaktiivisuuden parantamiseksi.

- Tämän aloitteen toteuttaminen mahdollistaa kuulovammaisten äänestysaktivointia, se madalluttaa kuulovammaisen kynnystä lähteä äänestämään, kun on varmuus siitä, että kuulee kaiken sen mitä pitääkin ja sitä kautta osaa toimia oikein julkisella paikalla, tuntematta häpeän tai nolouden tunnetta, puoltaa aloitetta Pekka Tikka, vammaisneuvoston ja sen esteettömyystyöryhmän jäsen, Etelä-Saimaan kuulo ry:n edustaja.

- Ennen kaikkea aloitteen toteuttaminen osoittaa kaikille lappeenrantalaisille ja muulle Suomen kuntakentälle Lappeenrannan kaupungin vahvan tahtotilan esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseen ja kuka tietää, vaikka saisi passiivisia ns. terveitäkin asukkaita äänestysuurnille, Pekka Tikka jatkaa.

Palvelusilmukka_Kuva_Canva.png

Millaisesta tuotteesta on kysymys?

Palvelusilmukka eli Induktiosilmukka voi olla myös kannettava, yleensä salkkuun pakattu järjestelmä, joka sisältää kelattavan silmukkajohdon, induktiosilmukka-vahvistimen ja mikrofonin tai useampia. Laitetta käytettäessä kelalla oleva silmukkajohto levitetään kuuntelualueen ympärille. Kannettavan palvelusilmukkalaitteen hinta on noin 500 eur.

Hankinnan muut käyttömahdollisuudet

Kannettavia palvelusilmukoita voidaan tietysti käyttää myös varsinaisena äänestyspäivänä. Koska varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikkoja on enemmän kuin ennakkoäänestyspaikkoja, voidaan jakaminen tehdä kunkin äänestysalueen äänestysaktiivisuuden mukaan, kuitenkin huomioiden kaupungin reuna-alueet myös. Kannettavien palvelusilmukoiden käyttöä ei luonnollisestikaan pidä rajata pelkästään vaalitoimintoihin, vaan niitä voi ja tulisi käyttää hyödyksi kaikissa arkielämän tilanteissa kaupungin palveluissa ja tapahtumissa. 

Myös toisen ison aistivammaryhmän huomioon ottaminen vaaleissa

Vammaisneuvosto on tuonut tämän aloitteen kautta kuulomavammaisen huomioon ottamisen etenkin vaaliaikana. Myös toinen iso aistivammaryhmä tulisi ottaa huomioon vaaleissa, nimittäin näkövammaiset. Lappeenrannan kaupungin äänestyspaikoilla ei ole ollut saatavilla pistekirjoituksella saatavaa äänestysluetteloa. - Olisi hienoa, jos seuraavissa vaaleissa, jokaisella äänestyspaikalla olisi ainakin yhdessä äänestyskopissa äänestysluettelo pistekirjoituksella, toteaa vammaisneuvoston puheenjohtaja Kauppinen.

Toinen saavutettava keino on myös ääniluettelo eli kaupungin nettisivuilla olisi äänite, jossa kerrotaan ehdokkaan nimi, äänestysnumero ja puolue. Näin mahdollistetaan näkövammaiselle mahdollisuus tutustua etukäteen äänestysluetteloihin.

Lisätietoja:

Pia Pulliainen, osalisuuskoordinaattori, vammaisneuvoston ja esteettömyystyöryhmän sihteeri, Lappeenrannan kaupunki, puh 040 5494 740, sähköposti: pia.pulliainen@lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on yhteistyöelin, jonka kautta saadaan vammaisten asiantuntemus ja mielipiteet mukaan kunnan eri toimialojen suunnitteluun ja päätöksentekoon muun muassa asioissa, joilla on vaikutusta vammaisen lappeenrantalaisen elinoloihin, hyvinvointiin ja yhdenvertaiseen osallisuuteen yhteisön jäsenenä.