Etusivu Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nyt nähtävillä ja lähtötietokyselyyn pyydetään vastauksia
Ajankohtaista

Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nyt nähtävillä ja lähtötietokyselyyn pyydetään vastauksia

(23.6.2021)
Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaavaa koskeva lähtötietokysely on avattu ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville. Asukkailla on nyt mahdollisuus vaikuttaa vastaamalla lähtötietokyselyyn sekä antamalla mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 24.6.-14.9.2021 välisenä aikana.

Lappeenrannan kaupunki valmistelee pienvesistöjen ja niiden lähikylien alueelle osayleiskaavaa, jonka suunnittelualue kattaa koko Lappeenrannan pienvesistöt lähikylineen lukuun ottamatta Ylämaan alueella sijaitsevia pienvesistöjä, sillä alueelle on laadittu jo vastaava kaava.

 

 Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen kertoo kaavan tavoitteena olevan kaava-alueen maankäytön suunnittelu siten, että alueiden erityispiirteet ja arvot huomioidaan. 

 

 - Lisäksi kaavoituksen tavoitteena on myös kylien elinvoimaisuuden tukeminensekä rakennuslupien käsittelyn sujuvoittaminen. Suunniteltavaan osayleiskaavaan tullaan osoittamaan rakennuspaikat rannoilla sekä kyläalueilla, jolloin rakennuslupia voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella, Kauhanen jatkaa.

 

Lähtötietokysely mahdollistaa asukkaiden osallistumisen suunnitteluun jo alkuvaiheessa 

 

 Kaavasta avattuun lähtötietokyselyyn voi vastata tästä linkistä, joka on avoinna 24.6.-14.9.2021 välisenä aikana. Tänä aikana voi myös jättää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjallisena Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon. Lisäksi kaavoittajiin voi olla yhteydessä suoraan sähköpostitse tai puhelimitse. 

 

 Kaavasuunnittelija Tarja Luukkosen mukaan lähtötietokyselyyn vastaamalla asukkailla on mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin jo heti kaavanaloitusvaiheessa.

 

 - Kaavan lähtötietokysely haluttiin avata kesän ajaksi sekä sen yli, jotta alueella olevat asukkaat, kesäasukkaat ja muut osalliset voivat pohtia alueen lisäksi omaa kiinteistöään koskevia toiveitaan rauhassa kesän aikana, Luukkonen jatkaa.

 

 Pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaava ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon alueiden tärkeät erityispiirteet sekä paikalliset arvot. Lisäksi tarkoituksena on esimerkiksi tukea kylien elinvoimaisuutta, jonka tämänhetkisiä tietoja kartoitetaan myös lähtötietokyselyssä. Lähtötietokyselyssä saatu palaute kootaan yhteen syksyn aikana.

 

 - Osallisuus tulee olemaan isossa osassa osayleiskaavan suunnittelussa, sillä asukastilaisuuksia sekä erilaisia kyselyitä järjestetään kaavaprosessin eri vaiheissa, Luukkonen vakuuttaa.

 

 Osallisia tullaan kuulemaan myös myöhemmissä vaiheissa kaavaprosessin edetessä esimerkiksi alustavan kaavaluonnoksen yhteydessä sekä kaavan nähtävilläolojen aikana. Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestetään elokuussa 17.8.2021, josta tiedotetaan lähempänä vieläuudelleen.

 

 Lisätietoa

 

 Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen, puh. 040 5755590, annamari.kauhanen@lappeenranta.fi

Kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen, puh. 040 650 3340, tarja.luukkonen@lappeenranta.fi