Etusivu Lappeenrannan paikallisliikenteeseen on tulossa linjastomuutoksia talvikaudelle 2020 - 2021
Ajankohtaista

Lappeenrannan paikallisliikenteeseen on tulossa linjastomuutoksia talvikaudelle 2020 - 2021

(8.5.2020)
Lappeenrannan paikallisliikenteen linjastoon on tulossa muutoksia elokuussa 2020. Kadut ja ympäristö vastuualue on yhdessä konsultin kanssa vertaillut nykyistä paikallisliikenteen liikennetarjontaa ja liikennöintiaikoja sekä selvittänyt nykyisen liikenteen kustannustehokkuutta ja matkojen suuntautumista. Asiakastutkimuksessa saatuja palautteita on myös huomioitu.

Selvityksen perusteella keskeisimmät toimenpiteitä vaativat asiat olivat keskustan ja yliopiston välisen liikennetarjonnan lisääminen, linjan 8 toimimattomuus pitkänä heilurilinjana Rutolasta Mustolaan sekä se, että linja 3 ei ole kustannustehokas.

Lappeenrannan paikallisliikenteen linjastoon ja aikatauluihin suunnitellut muutokset ovat:

- Linja 1 ei muutoksia
- Linja 2 ei muutoksia

- Linja 3 reitti ja aikataulu muutetaan. Kaksi autoa siirretään linjalle 5 ja yksi auto yhdistetään uuteen linjaan 8. Nykyinen linja 3 liikennöi jatkossa vain lauantaisin nykyisellä aikataululla Puhakankatu-Keskusta-Pikisaari-Kariniemi-Kivisalmi.

- Linja 3K muutetaan kulkemaan Kivisalmessa Saratien kautta linjalle 3 tehtyjen muutosten vuoksi. Tulevana lukuvuonna 2020-2021 linja liikennöi keskustassa nykyistä reittiä. Jatkossa, kun Kesämäen koulun väistötila loppuu, linja 3K ajetaan keskustassa lenkkinä yhteen suuntaan reittiä Koulukatu-Oikokatu-Lappeenkatu-Suonionkatu-Puhakankatu-Lavolankatu-Ratakatu-Lepolankatu-Armilankatu-Lappeenkatu-Oikokatu-Koulukatu.

- Linja 4 ei muutoksia

- Linja 5 vuorotarjontaan lisätään arkisin 2 autoa eli vuoroväli paranee 30 min  15 min (matkakeskus-keskusta-yliopisto)

- Linja 47 aikataulu ma-pe osalta aikaistuu 10 minuuttia

- Linja 7 liikennöi arkisin Mustolan ja keskustan väliä

- Linja 8 reitti muuttuu ja linja liikennöi arkisin jatkossa Rutolasta Ruoholammen, Huhtiniemen ja keskustan kautta Pikisaareen ja Kariniemeen.

Edellä esitetyt linjasto- ja aikataulumuutokset ovat lähes kustannusneutraalit. Säästöjä syntyy vain hieman. Lisäksi linjasto palvelee paremmin matkustajia joukkoliikennepoliittisessa ohjelmassa määritettyihin palvelutasotavoitteisiin nähden.

Linjastomuutokseen on pyydetty lausunnot peruskoulujen rehtoreilta ja tullut palaute on huomioitu suunnitelmassa.

Vuorotarjonta paranee matkakeskuksen, keskustan ja Skinnarilan välillä, mutta heikkenee keskustan ja Pikisaaren sekä Kariniemen välillä. Lisäksi suora yhteys Kivisalmesta yliopistolle loppuu. Linja 3 ei kierrä arkisin enää Huhtiniemen kautta yliopistolle, joten Huhtiniemestä yliopistolle pitää hyödyntää linjaa 8 Helsingintien varteen ja vaihtaa siinä linjalle 1 tai 5, tai vaihtoehtoisesti kävellä suoraan Helsingintien varteen, josta liikennöidään tiheään yliopiston ja keskustan väliä. Viikonloppuisin Huhtiniemen kautta kiertää edelleen linja 1.

Kaupunkikehityslautakunta päättää paikallisliikenteen linjastomuutoksista 13.5.2020. Muutokset on määrä tulla voimaan talvikaudesta 13.8.2020 alkaen.

Lappeenrannan joukkoliikennepoliittinen ohjelma 2018 - 2030 ohjaa joukkoliikenteen kehittämistä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Joukkoliikennepoliittisessa ohjelmassa on esitetty sekä määrällisiä että laadullisia tavoitteita Lappeenrannan paikallisliikenteelle.

Liitteenä kartat ja aikataulut tulevista muutoksista.

Lisätietoja:
Terhi Koski, joukkoliikennepäällikkö
p. 040 651 5599, terhi koski(at)lappeenranta.fi