Etusivu PalvelutKasvatus ja opetusLappeenrannan opetustoimi on laatinut suunnitelman, jolla pyritään minimoimaan koronaviruksen tartuntariskiä oppilaiden palatessa peruskouluihin
Valitse taso
Ajankohtaista
8.5.2020 11.00

Lappeenrannan opetustoimi on laatinut suunnitelman, jolla pyritään minimoimaan koronaviruksen tartuntariskiä oppilaiden palatessa peruskouluihin

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti oppilaat palaavat peruskouluihin lähiopetukseen 14.5. alkaen. Lappeenrannan kaupungin opetustoimi on laatinut ohjeet, joiden avulla on tarkoitus ennaltaehkäistä mahdollisten koronavirustartuntojen leviäminen koulupäivän aikana. Koulut tiedottavat oppilaiden huoltajia tarkemmista toimintatavoistaan Wilma-viestillä perjantaina 8.5.

Suunnitelmia laadittaessa koulut ovat noudattaneet valtakunnallisia ohjeita sekä niiden perusteella määriteltyjä paikallisia tarkennuksia, jotta tartuntariski saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena.

Opetustoimenjohtaja Mari Routin mukaan lähiopetukseen palaamiseen liittyvät järjestelyt on saatu hoidettua hyvin.

- Olen tyytyväinen siihen, että olemme kuluneen viikon aikana saaneet laadittua kunta- ja koulukohtaiset toimintamallit eri asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Olemme konsultoineet Eksotea toimintamallien valmistelussa ja tukipalveluita järjestävät tahot ovat myös olleet tiiviissä yhteistyössä kanssamme. Meidän kaikkien yhteinen, ensisijainen tavoite on nyt saada pidettyä tartuntariski mahdollisimman alhaisena.

Keskeistä tartuntariskin minimoimiseksi tehdyssä suunnitelmassa on korostetusta hygieniasta sekä riittävistä henkilöiden välisistä etäisyyksistä huolehtiminen. Koulut ovat ratkaisseet tilojen käytön väljennyksen porrastamalla koulupäivien pituuksia, lisäämällä koulun ulkopuolella annettavaa opetusta ja ottamalla tarvittaessa lisätilaa käyttöönsä.

Oppilasryhmät ruokailevat mahdollisuuksien mukaan omissa luokissaan ja myös ruokalassa ruokaillaan ryhmittäin henkilöiden välisistä etäisyyksistä huolehtien. Oppitunnit pidetään ryhmäkohtaisesti mahdollisimman pitkälti samassa luokkahuoneessa. Opettajat myös valvovat tehostetusti siirtymisiä, ruokailuja, välitunteja sekä oppilaiden hyvää käsihygieniaa. Rehtorit ovat myös organisoineet koulun sisääntuloreittejä sekä välituntialueita siten, että opetusryhmät pysyvät mahdollisimman erillään myös kouluun tultaessa ja välituntien aikana.

Valtakunnallisten ohjeiden mukaan, tilojen ja tarvikkeiden puhdistukseen ja desinfiointiin kiinnitetään erityishuomiota. Yhteisessä käytössä olevien opetusvälineiden käyttöä rajoitetaan, mikäli niitä ei ole mahdollista puhdistaa riittävän hyvin käytön jälkeen. Ruokailussa ottimet vaihdetaan jokaisen ryhmän jälkeen silloin, jos ruoan annostelua ei ole mahdollista toteuttaa. Kouluissa kädet pyyhitään paperipyyhkeisiin ja kouluille on hankittu käsihuuhdetta sijoitettavaksi tarvittaviin paikkoihin.

 

Riskiryhmään kuuluvat oppilaat ja oppilaiden poissaolot


Jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään, on oppilaalla oikeus olla pois koulusta hoitavan lääkärin antaman suosituksen perusteella. Näissä tapauksissa kouluun ei tarvitse toimittaa lääkärin antamaa lausuntoa asiasta, vaan huoltajan selvitys Wilman kautta riittää. Mikäli riskiryhmään kuuluvan oppilaan huoltaja kuitenkin toivoo erityisiä opetusjärjestelyitä lapselleen, hänen tulee toimittaa riskiryhmään kuulumisestä hoitavan lääkärin lausunto koulun rehtorille. Muiden oppilaiden poissaolojen ajaksi oppilaille annetaan tehtävät Wilman kautta ja kouluun palaamisen jälkeen tarvittaessa tukiopetusta.

Lappeenrannan kaupungin peruskouluissa opettaja tai rehtori voivat hyväksyä poissaolon syyksi sairauden tai riskiryhmään kuulumisen lisäksi muunkin hyväksyttävän syyn, kuten koronavirustilanteesta johtuvan oppilaan tai huoltajan pelon siitä, että oppilas saa koulussa tai koulumatkalla koronavirustartunnan.


Ruokajakelu


Koulujen avautuessa myös kouluruoan annosjakelu päättyy. Viimeinen jakelukerta on maanantaina 11.5., jolloin jaetaan kahden päivän ateriat ja ruokajuoma leipineen, sekä välipalakeksejä ja hedelmiä, joilla korvataan keskiviikon ateria. Keittiöt eivät pysty sisällyttämään ruokajakeluun keskiviikon ateriaa, sillä keskiviikkona keittiöt valmistautuvat torstaina kouluilla kaikille tarjottavien aterioiden valmistamiseen. Myös koteihin jaettavat ruoat toimitetaan viimeisen kerran maanantaina.


Liite: Lappeenrannan opetustoimen toimintaohjeet tartuntariskin minimoimiseksi

Lisätiedot:

Mari Routti, opetustoimenjohtaja
Lappeenrannan kaupunki
mari.routti@edu.lappeenranta.fi
040 8372646

Lisätiedot ruokajakelusta:

Tuija Willberg
Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialajohtaja
Lappeenrannan kaupunki
040 070 5875
tuija.willberg@lappeenranta.fi

Liitteet