Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäLehdistötiedotteetLappeenrannan lukioiden ja LUT-yliopiston uusi yhteinen tiedelinja valmistelussa
Valitse taso
Lehdistötiedotteet
11.9.2020 9.25

Lappeenrannan lukioiden ja LUT-yliopiston uusi yhteinen tiedelinja valmistelussa

Lappeenrannan kaupunki ja LUT-yliopisto ovat käynnistäneet lukioiden tiedelinjan valmistelun. Tavoitteena on luoda Lappeenrannan lukioille uusi tiedelinja, joka toteutetaan yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa. Tiedelinjan valmistelu on osa kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Tavoitteena on, että tiedelinja aloittaa valmistelu- ja testivaiheen jälkeen syyskaudella 2022 ja siihen haetaan yhteishaun kautta keväällä 2022. 

1903-LPR-Junior-University-Uniori-8Luokka-Teekkarit-408x272.jpgTiedelinja on osa Lappeenranta Junior University -opintopolkua. Tiedelinjan lisäksi kaikille lukiolaisille tullaan tarjoamaan mahdollisuus yliopiston kanssa yhdessä toteutettaviin kursseihin.

Valmistelussa olevan tiedelinjan painotusalueet tulevat jakautumaan niin, että Kimpisen lukiossa on opiskelijoille tarjolla LUT-kauppakorkeakoulun ja Lyseon lukiossa LUTin tekniikan tiedekuntien kanssa yhteistyössä suunnitellut opintokokonaisuudet. Läpäisevänä teemana suunnittelussa tulee olemaan Lappeenrannan kaupungin toimijoiden yhteistyötä ja ympäristötekoja korostava Greenreality-näkökulma. Korkeakoulun kanssa toteutettavien kurssien lisäksi tavoitteena on sisällyttää tiedelinjan opintokokonaisuuteen laajempi työelämäyhteistyö-kokonaisuus. Osana tiedelinjan valmistelua kaupunki hakee Lyseon lukiolle luonnontieteiden opetuksen erityistehtävää.

Valmistelutyöryhmään kuuluva projektipäällikkö Mira Kankkunen kertoo, että jo olemassa olevat lukioiden painotusalueet tulevat myös säilymään.

- Kimpisen lukion liikuntapainotus ja Lappeenrannan Lyseon lukion musiikkiteatterilinja säilyvät, ja niitä kehitetään osana meneillään olevaa lukioiden opetussuunnitelmatyötä. Uudessa valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä tulee olemaan kaikille lukiolaisille, mutta tiedelinjan opintokokonaisuus on yhteishaussa omana hakukohteenaan.

Tiedelinjan opintokokonaisuudet valmistuvat tämän lukuvuoden aikana ja niitä voidaan pilotoida ensi lukuvuonna.

LUT-yliopiston näkökulmasta tiedelinja on luonteva jatkumo Lappeenranta Junior University -polun varhaiskasvatus- ja perusopetustoiminnalle, toteaa LUTin koulutuksesta vastaava vararehtori Jaana Sandström.

- Tiedelinja luo erinomaisen polun yliopisto-opintoihin ja siten ylläpitää suomalaista korkeaan osaamiseen pohjautuvaa yhteiskuntaa. Tiedelinja tukee myös erinomaisesti Lappeenrannan profiloitumista yliopistokaupungiksi.

Lappeenrannan kaupungin opetustoimenjohtaja Mari Routti näkee, että valmisteilla oleva tiedelinja vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta sekä asemaa laadukkaana koulutuskaupunkina. Tiedelinja monipuolistaa jo olemassa olevaa toisen asteen laadukasta koulutustarjontaa sekä houkuttelee uusia potentiaalisia asukkaita kaupunkiin.

- Tiedelinjalle hakeutuvat opiskelijat saavat mahdollisuuden korkeakouluopintojen suorittamiseen jo lukioaikana. Lisäksi suunnitteilla olevan työelämäyhteistyön tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua alan työelämään ja siten osaltaan vahvistaa motivaatiota korkeakouluopintojen suorittamiseen tulevaisuudessa.

Tiedelinjavalmistelua Lappeenrannan kaupungilla on ohjannut opetustoimenjohtaja Mari Routti ja LUT-yliopistolla opintoasioiden johtaja Janne Hokkanen sekä vararehtori Jaana Sandström. LUTin vastuuhenkilö tiedelinjan käytännön suunnittelussa on tutkijatohtori Johanna Naukkarinen ja Lappeenrannan lukiokoulutuksessa sitä hoitavat rehtorit, työelämäyhteyksien projektipäällikkö Mira Kankkunen, korkeakoulukoordinaattori Anne Rautaparta sekä molempiin lukioihin perustettavat opettajatiimit. Etelä-Karjalan kauppakamari ja Greenreality Network ovat mukana elinkeinoelämän edustajina suunnittelemassa tiedelinjan työelämäyhteistyötä. Yhteistyöverkosto kasvaa valmistelun edetessä. 

 

Lisätiedot:


Mari Routti, opetustoimenjohtaja
Lappeenrannan kaupunki
mari.routti@edu.lappeenranta.fi, puh. 040 8372646

 

Jaana Sandström, vararehtori
LUT-yliopisto
jaana.sandstrom@lut.fi, puh. 040 571 6197