Etusivu PalvelutLappeenrannan liikkumisohjelman valmistelu etenee – päätöksentekoon tuotava ohjelma kootaan kyselyn ja työpajojen tuloksien pohjalta
Ajankohtaista
5.12.2018 10:00

Lappeenrannan liikkumisohjelman valmistelu etenee – päätöksentekoon tuotava ohjelma kootaan kyselyn ja työpajojen tuloksien pohjalta

Lappeenrannan kaupunki valmistelee ensimmäistä liikkumisohjelmaansa. Tavoitteena on lisätä lappeenrantalaisten liikkumista, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä. Liikkumisohjelmaa valmistellaan kaupungin strategian hengessä yhteistyössä asukkaiden ja yhteistyötahojen kanssa.

Osana kaupunkilaisten osallistamista kaupunki avasi lokakuussa asukkaille ja muille kiinnostuneille tahoille liikkumisohjelmaan liittyvän kyselyn. Kyselyllä kerättiin asukkaiden arvioita liikkumisen, liikunnan ja urheilun nykytilasta Lappeenrannassa sekä näkemyksiä tulevaisuuden kehittämistarpeista ja -painotuksista.

Kyselyn vastausaika päättyi marraskuun lopussa ja vastauksia saatiin yli 260 kaupunkilaiselta. Vastaukset analysoidaan joulukuun aikana. Vastausten pääviestit tulevat vaikuttamaan liikkumisohjelman sisällössä.

Lappeenrannan kaupungin liikuntajohtaja Pasi Koistisen mukaan kyselyssä vastaajien odotukset kohdistuivat ennen kaikkea omatoimisen liikkumisen olosuhteiden kehittämiseen.

Luistelukuva_Marika Heinilä_400x267.jpg– Liikkumisohjelman tavoitteiden kannalta huomionarvoista on myös se, että yli puolet vastaajista koki oman liikkumisensa suosituksiin nähden liian vähäiseksi. Merkittävä osa lapsiperheellisistä vastaajista arvioi omien lastensa liikkumismääriä riittämättömiksi.

– Kyselyyn saatujen vastausten perusteella ajankäyttö ja oman motivaation puute ovat kaksi merkittävintä liikkumattomuuden syytä.

Työpajoissa rakentava ilmapiiri – yhteistyön merkitystä korostettiin

Kyselyn lisäksi kaupunki kutsui asukkaita ja muita tahoja eri kohderyhmille suunnattuihin työpajoihin. Marraskuun lopulla järjestettyjen työpajojen tavoitteena oli erityisesti kerätä osallistujien näkemyksiä, tarpeita ja ideoita liikkumisohjelmaa varten. Tarkoituksena oli myös tutustua ja luoda uusia yhteistyöverkostoja osallistujien välille.

Työpajoihin osallistui yhteensä lähes 100 henkilöä. Koistinen kertoo, että liikkumista lisääviä ideoita ja ajatuksia syntyi yhteensä noin 150 kappaletta.

– Työpajojen positiivinen ja kehityshakuinen ilmapiiri jopa yllätti iloisesti. Lisäksi saimme valtavan määrän ajatuksia, ideoita ja myös heti toimeksi pantavia konkreettisia kehittämisajatuksia. Haluan vielä kerran kiittää kaikkia työpajoihin osallistuneita.

Työpajoissa kuultiin asiantuntija-alustuksia sekä kartoitettiin tulevien vuosien liikkumisen lisäämisen mahdollisuuksia, uusia ideoita, yhteistyötä sekä kokeiltavia asioita. Eniten odotuksia ja ideoita syntyi lähiliikuntaolosuhteiden ympärille, Koistinen sanoo.

– Yhteistyö nousi esille kaikissa työpajoissa. Koulun rooli korostui erityisesti nuorten työpajassa. Arkiliikuntakampanjat, tapahtumat ja tempaukset nousivat esille taas selkeimmin aikuisten ja ikääntyvien liikunnan työpajoissa.

Seurafoorumissa eli seuroille järjestetyssä työpajassa esille nousi erityisenä teemana yhteistyön lisäämisen tarve kaupungin ja seurojen kesken.

– Tärkeimmät keinot ovat viestinnän ja tiedottamisen lisääminen sekä seurafoorumin kehittäminen palvelemaan paremmin yhteistyön vahvistamista ja siten ratkaista seurojen huolia, Koistinen toteaa.

Liikkumisohjelmasta päätetään vuoden 2019 alkupuolella

Kyselyn ja työpajojen tuloksien pohjalta kootaan varsinainen liikkumisohjelma päätöksentekoa varten.

– Tarkoituksena on tehdä liikkumisohjelman sisällöstä tiivis kansanpainos ja laajempi julkaisu muun muassa päätöksentekoa varten, liikuntajohtaja Pasi Koistinen avaa.

Liikkumisohjelman valmistelua ohjaa kulttuuri- ja liikuntalautakunnan nimeämä ohjausryhmä. Ohjelma tuodaan päätöksentekoon vuoden 2019 alkupuolella.

Lisätietoja:

Liikuntajohtaja Pasi Koistinen,
puh. 040 682 0227, pasi.koistinen(a)lappeenranta.fi

Kuva: Marika Heinilä