Etusivu PalvelutLappeenrannan länsialueen palveluverkon hankesuunnittelu alkaa kahden valtuuston linjaaman vaihtoehdon perusteella
Ajankohtaista
6.6.2016 17:00

Lappeenrannan länsialueen palveluverkon hankesuunnittelu alkaa kahden valtuuston linjaaman vaihtoehdon perusteella

Sammonlahden alue_Kuva Lappeenrannan kaupunki_net.jpg

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto linjasi 6.6.2016, että Lappeenrannan länsialueella esi- ja perusopetus keskitetään Sammonlahden koulukeskukseen ja Lappeen koululle. Lisäksi esiopetusta ja ensimmäisen ja toisen luokan perusopetusta järjestetään Kourulan Kuusimäkeen rakennettavan uuden päiväkodin yhteydessä.

Palveluverkon jatkosuunnittelun yhteydessä ratkaistaan, järjestetäänkö 7.–9.-luokkalaisten eli yläkoululaisten opetusta ainoastaan Sammonlahden koulukeskuksessa vai sekä Sammonlahden koulukeskuksessa että Lappeen koulussa.

Valtuustopäätöksen ehtona on, että länsialueen liikenneolosuhteita kehitetään niin, että saattoliikenne on sujuvaa ja oppilaiden koulutie on turvallinen.

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuoren mukaan palveluverkon valmisteluvaiheessa on otettu huomioon yleisöpalautteen huolet ja toiveet. Palautteeseen perustuneita selvityksiä on tehty paljon ja jokaista asiakaspalautetta on peilattu kokonaisuuteen.

– Runsaan asiakaspalautteen seurauksena valmistelimme rinnakkain 15 erilaista palveluverkkovaihtoehtoa. Nyt jatkamme kahden valtuuston linjaaman vaihtoehdon perusteella ja niiden hankesuunnittelu ja kaavoitus aloitetaan välittömästi. Samanaikaisesti käynnistetään liikenteelliset selvitykset.

Hankesuunnittelussa tarkennetaan hankkeen laajuus ja kustannustavoitteet.

Rinnan hanke- ja liikennesuunnittelun kanssa laaditaan asemakaavamuutokset Sammonlahden uuden koulukeskuksen alueelle ja Kourulaan sekä kahden yläkoulun mallissa myös Lappeen koulun alueelle. Lisäksi poistuvien päiväkotien ja koulujen tonttien asemakaavoja muutetaan uusia käyttötarkoituksia varten.

Sammonlahden koulukeskuksen yhteyteen rakennetaan yhteiskäyttöisiä tiloja myös nuoriso- ja liikuntatoimen, kirjaston ja Eksoten käyttöön.

Valtuuston linjauksen perusteella Skinnarilan ja Lavolan alakoulujen sekä Kourulan Kuusimäen alakoulun 4.–6. luokkien opetus siirretään Sammonlahden koulukeskukseen, kun tarvittavat tilat on rakennettu.

Skinnarilan ja Liesharjun päiväkotitoiminta siirretään Sammonlahteen rakennettaviin uusiin päiväkotitiloihin, joiden suunnittelussa varaudutaan myös asukasluvun ja päivähoitotarpeen kasvuun.

Uus-Lavolan päiväkoti ja Sammonlahden vanha päiväkoti jatkavat toimintaansa. Kourulan Kuusimäkeen rakennetaan uusi päiväkoti ja sen yhteyteen tehdään tilat esikoululaisille sekä kahden ensimmäisen peruskoululuokan oppilaille.

Mikäli 7.–9.-luokkalaisten opetusta järjestetään Sammonlahden lisäksi myös Lappeen koulussa, nykyistä Lappeen päiväkotikoulua on tarpeen laajentaa.

Lakkautettavat koulut ja päiväkodit jatkavat nykyisissä paikoissaan siihen asti, kun uudet tilat valmistuvat. Ensimmäiset uudisrakennukset valmistuvat aikaisintaan neljän-viiden vuoden kuluttua, Veijovuori arvioi.

Oleellisia muutoksia liikennejärjestelyihin

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori painottaa, että Sammonlahden alueen liikennejärjestelyihin on tarpeen tehdä oleellisia muutoksia. Uusilla ratkaisuilla varmistetaan, että koululaiset pääsevät kouluun selkeästi jatkuvia ja turvallisia kevyen liikenteen reittejä pitkin.

– Liikenneverkko jäsennellään niin, että koulukeskukseen voi saapua eri suunnista sujuvasti ja turvallisesti. Uusia järjestelyjä tehdään useisiin eri kohtiin. Turvallisuutta parannetaan muun muassa katusaarekkeilla sekä risteysalueiden ja kadunylityskohtien liikennevaloilla. Helsingintien ja Skinnarilankadun liittymään rakennetaan alikulkutunneli, Veijovuori kertoo.

Liikenteen suunnittelussa käytetään apuna esimerkiksi simulointiohjelmaa, jolla mallinnetaan liikenneverkolle ennusteen mukainen liikenne.

– Muun muassa saamamme asukaspalautteen perusteella on mitattu koulumatkojen pituutta ja siihen kuluvaa aikaa ja arvioitu matkan vaarakohtia, Veijovuori kertoo.

Erillisiä kokonaisuuksia koulukeskuksen sisälle


Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willbergin mukaan arkkitehtuurisuunnittelulla voidaan ratkaista monia asiakaspalautteessa esiin nousseita huolia.

– Koulukeskuksen tontti on kooltaan laaja ja tiloja on mahdollista ryhmitellä niin, että suuri kokonaisuus muodostuu ikään kuin keskikokoisista kouluista. Yhteisöllisyyttä ja työrauhaa voidaan vahvistaa esimerkiksi eriyttämällä toimintaa siipirakennuksiin. Kokonaisuuteen voidaan sijoittaa myös erilaisia pihoja eri-ikäisiä lapsia varten, Willberg kuvailee.

Koulukeskuksessa olisi kuitenkin kaikkien käytössä olevia yhteisiä tiloja. Myös erityisvarustellut oppimisympäristöt esimerkiksi taito- ja taideaineiden, fysiikan, kemian ja biologian opiskelua varten olisivat yhteiskäytössä.

Tavoitteena on, että tilat ovat alueen lasten ja nuorten harrastuskäytössä koulupäivien jälkeen.

LISÄTIETOJA:

Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg
puh. 0400 705 875
tuija.willberg@lappeenranta.fi

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori
puh. 040 660 5662
matti.veijovuori@lappeenranta.fi