Etusivu Lappeenrannan kaupunki, Kadut ja ympäristö -vastuualueen yhteistoimintaneuvottelut
Ajankohtaista

Lappeenrannan kaupunki, Kadut ja ympäristö -vastuualueen yhteistoimintaneuvottelut

(12.2.2019)
Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan alaisella Kadut ja ympäristö - vastuualueella on käynnistymässä yhteistoimintaprosessi.

Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on koko vastuualueen henkilöstö, 120 henkilöä. Työnantaja on antanut asiaa koskevan neuvottelualoitteen 24.1.2019 ja neuvottelut käynnistyvät virallisesti 15.2.2019 pidettävällä aloituskokouksella.

Yt-neuvottelujen taustalla on sekä toiminnallisia että taloudellisia syitä.

Kadut ja ympäristö -vastuualueen varikko muuttaa loppukeväästä Opintieltä Pajarilaan Pikkalanlähteenkadulle. Varikolla on kalustoa yli 50 yksikköä ja siellä työskentelee noin 35 henkilöä. Muutto vaikuttaa välittömästi tai välillisesti koko vastuualueen toimintaan.

Vs. kaupungininsinööri Olli Hirvosen mukaan useimmilla varikon työntekijöillä työnaloittamispaikka on vastaisuudessa Pikkalanlähteenkadulla. Tämä vaikuttaa muun muassa kunnossapitoalueiden suunnitteluun ja aura-autojen reititykseen. Nykyisellä varikolla on myös toimintoja, joita ei ole tarkoituksenmukaista siirtää uudelle varikolle.

− Raskaan kaluston, kuten tiehöylien ja kuorma-autojen kotipaikka on vastaisuudessa Pajarilan varikko. Keskusta-alueiden puhtaanapitoon käytettävät pikkutraktorit eli Willet on sen sijaan järkevämpää pitää keskustassa. On mahdollista, että pikkutraktorit säilytetään tulevaisuudessa öisin esimerkiksi Williparkin pysäköintitiloissa, Hirvonen arvioi.

Hirvosen mukaan varikon muuton yhteydessä on mahdollisuus tarkastella vastuualueen toimintaa uudelta pohjalta.

− Kunnossapitotyöt ovat jakaantuneet tähän saakka katualueiden ja muun ympäristön ylläpitotöihin. Henkilöstöä halutaan käyttää tulevaisuudessa monipuolisemmin erilaisiin tehtäviin. Vastuualueella on ollut oma sisäinen laskutus, joka on ollut menetelmänä melko raskas. Vastuualueen tukitoimintoja, kuten korjaamo- ja puhtaanapitopalveluja sekä hallintoa tulee niin ikään tarkastella uudelleen.

Toinen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistymiseen liittyvä syy on vastuualueen taloustilanne, joka on viime vuosina heikentynyt merkittävästi. Tarkentuneen tilinpäätösennusteen mukaan Kadut ja ympäristö -vastuualue ylittää talousarviokehyksensä noin miljoonalla eurolla. Tilanne selittyy pääosin sillä, että katualueiden vuokrauksesta, varikon palvelujen myynnistä ja joukkoliikenteestä saadut tulot eivät yltäneet talousarviossa asetetulle tasolle. Kustannukset kunnossapidossa ja joukkoliikenteessä ovat puolestaan kasvaneet arvioitua enemmän.

Edellä kerrotusta seuraa, että Kadut ja ympäristö -vastuualueen nykyinen tuotantoprosessi ja toimintatapa eivät ole enää mahdollisia. Tilanne ei ole korjattavissa esimerkiksi eläkepoistuman ja yksittäisten tehtäväjärjestelyjen avulla. Vastuualueella tarvitaan ripeitä ja laaja-alaisia uudistuksia toimintojen rationalisoimiseksi ja talouden tervehdyttämiseksi.

Edellä kerrotuista syistä Lappeenrannan kaupunki on jättänyt Kadut ja ympäristö -vastuualueen henkilöstölle kunta-alan yt-lain mukaisen neuvottelualoitteen.

Kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi selvittää, että kunta-alan yhteistoimintamenettelystä on oma lakinsa eli laki henkilöstön ja työnantajan välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Kunta-alan yt-lain mukaan työnantajan on neuvoteltava henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavista asioista ennen kuin se ratkaisee tällaisen asian. Neuvottelut on käytävä ainakin niiden henkilöiden kanssa, joita asia koskee ja ne on aloitettava niin ripeästi kuin mahdollista.

− Kadut ja ympäristö -vastuualueen uudelleenjärjestelyissä on kysymyksessä asia, jonka johdosta Lappeenrannan kaupungilla on lainmukainen velvollisuus käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Kunta-alan yt-laki edellyttää niin ikään, että työnantajan on annettava neuvottelujen alkaessa alustava arvio vähennettävän henkilöstön määrästä. Yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä kartoitetaan kaikki vaihtoehdot ja keinot, joilla irtisanomiset olisivat vältettävissä, Savilampi toteaa.

Työnantajan edustajat pitivät yt-neuvotteluja koskevan informaatiotilaisuuden vastuualueen henkilöstölle 1.2.2019. Tässä yhteydessä sovittiin, että tilannetta taustoitetaan viidessä eri työryhmässä.

Työryhmät ovat:
• varikon muutto; vastuuhenkilö kunnossapitopäällikkö Topi Kangas
• kunnossapidon tuotantoprosessi ja kehittäminen; vastuuhenkilö kunnossapitopäällikkö Topi Kangas
• johtamisjärjestelmä ja resurssit; vastuuhenkilö vt. toimialajohtaja Pasi Leimi
• hallinnolliset tukipalvelut; vastuuhenkilö toimistopalvelupäällikkö Raija Tokkola
• koko vastuualueen yhteiset asiat; vastuuhenkilö suunnittelupäällikkö Timo Kalevirta

Kaikissa työryhmissä on mukana henkilöstön edustaja. Myös henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi ja vs. kaupungininsinööri Olli Hirvonen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kaikkien ryhmien työskentelyyn.

Ennen varsinaisten yt-neuvottelujen aloittamista työryhmät ovat taustoittaneet vastuualueen tilannetta laajasti. Työryhmät ovat pitäneet kaikkiaan 12 erilaista tilaisuutta.

Lappeenrannan kaupunki pitää vastuualuetta koskevan ensimmäinen yt-neuvottelun sovitusti 15.2.2019. Asiaa koskeva lehdistötiedote annetaan välittömästi tämän jälkeen.

Lisätietoja:
Lappeenrannan kaupunki
Olli Hirvonen, vt. kaupungininsinööri
puh. 040 670 1566, olli.hirvonen(at)lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupunki
Päivi Savilampi, henkilöstöjohtaja
puh. 040 577 9235, paivi.savilampi(at)lappeenranta.fi