Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäLehdistötiedotteetLappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vaikuttamisohjelma tekeillä – kaupunki kutsuu asukkaita mukaan valmisteluun
Valitse taso
Lehdistötiedotteet
9.9.2019 14.10

Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vaikuttamisohjelma tekeillä – kaupunki kutsuu asukkaita mukaan valmisteluun

Lappeenrannan kaupunki valmistelee ensimmäistä osallisuus- ja vaikuttamisohjelmaansa ja kutsuu asukkaat mukaan valmistelutyöhön. Ohjelmassa on tarkoitus kuvata, miten asukkaat voivat vaikuttaa kaupungin asioiden ja palveluiden valmisteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Samalla se myös esittelee, miten Lappeenrannassa edistetään osallistumista ja mitä sillä tavoitellaan.

Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen on yksi Lappeenrannan kaupungin strategian kantavista teemoista. Viestintäjohtaja Alina Kujansivun mukaan kaupunki haluaa ennakkoluulottomasti laajentaa asukkaiden osallistumismahdollisuuksia.

– Lappeenranta on yksi Suomen johtavista kaupungeista osallisuuden ja vaikuttamisen toteuttamisessa ja edelleen kehittämisessä. Meillä on jo valmiiksi hyviä osallistumiseen liittyviä käytäntöjä. Nyt on tarkoitus koota eri palvelujen hyvät käytännöt yhteen ja kehittää niitä.

– Jo käytössä olevat hyvät käytännöt ja toimintatavat muodostavat nyt laadittavalle ohjelmalle perustan. Valmistelutyön erityisenä tavoitteena on kuitenkin löytää myös täysin uusia tapoja osallistua ja vaikuttaa ja siihen toivomme laajasti näkemyksiä myös asukkailta.

Sähköinen Kuvituskuva_Lpr kaupunki_450x300.jpgKaupungin asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen sanoo, että osallisuus- ja vaikuttamisohjelma toimii toimintaa ohjaavana työkaluna päättäjille ja virkamiehille. Asukkaat puolestaan saavat sen ansiosta kootusti tietoa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

– Asukkaille osallisuus- ja vaikuttamisohjelma on ennen kaikkea lupaus siitä, että asukkaat ja palveluiden käyttäjät voivat osallistua ja vaikuttaa asioiden, päätösten ja palveluiden valmisteluun ja kaupungin toimintaan.

Kaupungin osallisuus- ja vaikuttamisohjelma valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Asukkaille järjestetään työpaja lokakuussa

Lappeenrannan kaupunki kutsuu asukkaat mukaan osallisuus- ja vaikuttamisohjelman valmisteluun.

– Asukkaiden laaja osallistuminen on tärkeää, jotta voimme kehittää nykyisiä käytäntöjämme aiempaa vahvemmin heidän näkökulmastaan ja samalla löytää uusia, luontevia tapoja, jotka asukkaat ottaisivat omakseen ja osallistuisivat niiden ansiosta nykyistä aktiivisemmin Lappeenrannan kehittämiseen, Pulliainen kertoo.

Ohjelman laadintaan osallistuu myös kaupungin virkamiesjohtoa, toimialojen edustajia sekä päättäjiä. Virkamiesjohdolle ja toimialojen toimenpaneville virkamiehille järjestettiin elo-syyskuussa kaksi työpajaa ohjelman valmisteluun liittyen. Työpajoista vastaa Valmentures Oy:n valmentaja Pasi Juvonen, joka myös analysoi työpajojen tulokset.

Kolmas ja viimeinen työpaja järjestetään la 5.10. klo 10–15 Lappeenrannan kaupungintalolla. Se on tarkoitettu ennen kaikkea asukkaille ja myös päättäjille.

– Kolmannessa työpajassa mukana ovat asukkaat, nuorista koottu ryhmä sekä päättäjistä ja virkamiehistä muodostetut ryhmät. Haemme nuorten ryhmään 24 nuorta ja kahteen muuhun ryhmään 30 eri-ikäistä asukasta.

– Työpajassa keskustelemme avoimesti osallistumisesta ja vaikuttamisesta: miksi kannattaa osallistua ja mitä hyötyä siitä on asukkaalle. Työpajassa saa myös kyseenalaistaa jo olemassa olevia käytäntöjä, mutta erityisesti haemme uusia tapoja osallistua ja vaikuttaa.

Työpajaan voi ilmoittautua sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta tai käydä täyttämässä ilmoittautumislomakkeen asiakaspalvelukeskus Winkissä kaupungintalolla. Winkki on avoinna arkisin klo 9–17. Ilmoittautuminen kolmanteen työpajaan umpeutuu su 29.9.2019.

Pajaan voi ilmoittautua myös sunnuntaina 15.9. Kalamarkkinoilla satamatorilla kaupungin pisteellä, jossa on lisäksi mahdollista osallistua ohjelman valmisteluun myös lyhyen haastattelun kautta. Lokakuussa järjestettävän työpajan paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Valmisteluun voi osallistua myös jo avoinna olevan sähköisen kyselyn välityksellä

Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vaikuttamisohjelman laadintaan voi osallistua työpajan lisäksi myös sähköisen kyselyn välityksellä. Kysely toteutetaan Innoduel-digityökalulla, joka mahdollistaa yhteisöllisen osallistumisen ja yhteiskehittämisen. Vastaamiseen kuluu vain hetki.

Kyselyssä on mahdollisuus ottaa kantaa työpajoissa esiin nostettuihin asioihin. Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen sanoo, että jokaisella on lisäksi mahdollisuus tuoda esiin omia näkemyksiään siitä, miten haluaisi osallistua ja vaikuttaa kaupungin asioihin.

– Kyselyssä pääsee paitsi tuomaan esille uusia näkemyksiä myös vertailemaan muiden jo antamia vastauksia. Rinnakkain on aina kaksi ideaa, joista kyselyyn osallistujat valitsevat mielestään paremman vaihtoehdon. Näin kaikkien osallistujien yhteinen näkemys muodostuu ja muuttuu nähtäville reaaliaikaisesti. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja jokainen vastaus on samanarvoinen.

– Työpajojen ja sähköisen kyselyn ansiosta lopputulokseksi saadaan asukkaiden, virkamiesten ja päättäjien yhteinen näkemys parhaista ehdotuksista. Jokaisen mielipiteellä ja näkemyksellä on aidosti merkitystä, Pulliainen painottaa.

Sähköinen kysely on jo avoinna ja siihen voi tutustua ja osallistua osoitteessa: bit.ly/LPRosallisuus2

Kysely on avoinna 13.10.2019 saakka.

Asukkaat voivat osallistua osallisuus- ja vaikuttamisohjelman valmisteluun seuraavilla tavoilla:

1) Ota kantaa ja tuo omia näkemyksiäsi esille sähköisessä kyselyssä, kysely avoinna 13.10. saakka.

2) Osallistu työpajaan 5.10. klo 10–15 kaupungintalolla. Ilmoittautumiset 29.9.2019 mennessä: Ilmoittaudu mukaan sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta tai täyttämällä ilmoittautumislomake kaupungintalolla Winkissä. Winkki on avoinna arkisin klo 9-17.

3) Tule tapaamaan kaupungin edustajia Kalamarkkinoille su 15.9. klo 9-16 välisellä ajalla.

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on kehitetty aktiivisesti

Lappeenrannan kaupungilla on ollut jo vuodesta 2006 alkaen Asukkaiden Lappeenranta -toimintaa, jonka tarkoituksena on ollut aktivoida ja saada asukkaat osallistumaan sekä myös vaikuttamaan eri tavoin oman asuinalueensa kehittämiseksi. Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliaisen mukaan asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen eri asioihin eri tavoin onkin vuosien aikana laajentunut kaupungin kaikille toimialoille ja sitä toteutetaan jo laajasti.

– Asukkaiden Lappeenranta -toiminta palkittiin vuonna 2014 valtakunnallisella Demokratiapalkinnolla. Perusteluissa todettiin kuinka Asukkaiden Lappeenranta -toiminnalla turvataan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaa lähiympäristöä koskevissa asioissa. Perusteluissa tuotiin myös esiin, että Lappeenrannassa on monipuoliset vaikutusmahdollisuudet, ja lähidemokratia kullakin asuinalueella tuo mielekkyyttä toiminnalle.

Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vaikuttamisohjelma

Lisätietoja:

Osallisuus- ja vaikuttamisohjelmasta ja osallisuuden kehittämisestä:
Viestintäjohtaja Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776, alina.kujansivu(a)lappeenranta.fi

Osallisuusohjelman valmistelusta, työpajoista ja kyselystä:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740, pia.pulliainen(a)lappeenranta.fi