Etusivu Lappeenrannan kaupungin järjestöavustukset vuodelle 2022 ovat haettavissa 1.12.2021 alkaen
Ajankohtaista

Lappeenrannan kaupungin järjestöavustukset vuodelle 2022 ovat haettavissa 1.12.2021 alkaen

(29.11.2021)
 Lappeenrannan kaupunki myöntää avustuksia monenlaiseen toimintaan. Vuoden 2022 avustukset ovat haettavissa 1.12.2021 alkaen.

Avustusta voi hakea

  • asukas- ja kyläyhdistys- sekä kotiseutuyhdistystoimintaan
  • sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan
  • kulttuuri- taide- ja perinnetoimintaan
  • nuorisojärjestöjen toimintaan
  • liikuntatoimintaan
  • pelastustoimintaan.

Tapahtumien järjestämistä kaupunki tukee vuonna 2019 alkaneen käytännön mukaisesti kumppanuussopimuksin.

Avustuksista ja niiden hakemiseen liittyvistä käytännöistä löytyy lisätietoa kaupungin verkkosivustolla.

Asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistykset (hakuaika 1.12.2021 – 31.1.2022)

Lappeenrannan kaupungilla on käytössään porrastettu avustusjärjestelmäasteikko. Hakiessaan avustusta yhdistys itse valitsee oman toiminnan tason ja toimittaa hakemuksen mukana talousarvion ja toimintasuunnitelman, jossa on eritelty valitun tason mukaiset toimenpiteet. Yhdistys sitoutuu toteuttamaan toimenpiteet avustuksen myöntämisvuonna.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt (hakuaika 1.12.2021 – 31.1.2022)

Järjestöavustusta voi hakea toimintaan, joka tukee Lappeenrannan kaupungin strategian hyvinvointinäkökulmaa. Hakijalle on eduksi, jos toiminta Lappeenrannan kaupungin alueella täydentää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palveluja. Avustusta ei myönnetä järjestöjen perustehtäviin, kuten kokouksiin tai tutustumismatkoihin eikä tapahtumiin tai tilavuokriin.

Perintökaaren rahasto (hakuaika 1.12.2021 – 31.1.2022)

Perintökaaren rahaston avustukset on tarkoitettu järjestöille, säätiöille ja yhdistyksille. Rahaston varoja myönnetään tukemaan vanhusten ja vammaisten selviytymistä kotihoidossa ja kodinomaisissa olosuhteissa.

Kulttuuri-, taide- ja perinnetoiminta (hakuaika ympäri vuoden)

Kulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan myönnettäviä avustuksia voi hakea Lappeenrannassa järjestettävään toimintaan. Avustuskohde voi olla esimerkiksi ohjaajapalkkio, käsikirjoitustyö, näyttelyn järjestäminen tai muu vastaava kohde, joka elävöittää ja tukee kaupungin kulttuurielämää.

Nuorisojärjestöt (hakuaika 1.12.2021 – 31.1.2022)

Avustusta myönnetään paikallisen nuorisoyhdistyksen yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus-, kurssi- ja leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja työntekijöiden palkkaamiseen.

Liikuntatoiminta (hakuaika 1.12.2021 – 31.1.2022)

Avustusta myönnetään erityisliikuntajärjestöille tai järjestöille, jotka järjestävät erityisryhmille soveltuvaa liikuntatoimintaa Lappeenrannan kaupungin alueella, vammaisten harraste- ja kilpaurheilun tukemiseen, suunnistuskarttojen valmistukseen ja muuhun harkinnanvaraiseen toimintaan.

Pelastusjärjestöavustukset (hakuaika 1.12.2021 – 31.1.2022)

Lappeenrannan alueella pelastustoimintaa harjoittavien yhdistysten ja järjestöjen avustukset jakaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Avustusta voi hakea kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tapahtumakumppanuudet (hakuaika ympäri vuoden)

Tapahtumakumppanuussopimuksissa huomioidaan erityisesti kaupungin strategiasta nousevat sekä tapahtumatoiminnan strategiset tavoitteet ja niissä määritellään molempien osapuolien vastuut ja velvollisuudet. Kumppanuuksien edellytyksenä on, että toiminta kohdistuu Lappeenrantaan, mutta toimijan kotipaikan ei välttämättä tarvitse olla Lappeenranta.

Lisätietoja:

Hallintosihteeri Elina Haverinen,
puh. 040 660 1681, elina.haverinen(at)lappeenranta.fi

Tarkemmat avustuskohtaiset yhteystiedot ja lisätietoa avustuksista: www.lappeenranta.fi/avustukset