Etusivu PalvelutLappeenrannan kaupungin avustusjärjestelmä on uudistunut, avustukset tulevat hakuun 1.12.2018
Ajankohtaista
29.11.2018 8:00

Lappeenrannan kaupungin avustusjärjestelmä on uudistunut, avustukset tulevat hakuun 1.12.2018

Lappeenrannan kaupunki on uudistanut avustuskäytäntöjään. Uudet käytännöt tulevat voimaan vuoden 2019 alusta.

Kaupungintalo 2018 kesä_kuva Minna Kivistö_391x220.jpgKaupunki myöntää edelleen avustuksia

- asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistystoimintaan
- sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan
- kulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan
- nuorisojärjestöjen toimintaan
- erityisliikuntatoimintaan.

Pelastustoimintaa harjoittavien järjestöjen avustusten myöntäminen on siirretty Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle.

Suorista tapahtuma-avustuksista sen sijaan luovutaan ja siirrytään tukemaan tapahtumien järjestämistä ja kaupungin elävöittämistä kumppanuussopimuksilla aiemman tapahtumakohtaisen kohdeavustuksen sijasta.

Vuoden 2019 Lappeenrannan kaupungin harkinnanvaraisia järjestöavustuksia voi hakea joulukuun (2018) alusta alkaen 31. tammikuuta (2019) asti. Kulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan kohdennettua avustusta voi hakea ympäri vuoden.

Viestintäjohtaja Alina Kujansivun mukaan avustusjärjestelmän uudistamisella on haluttu selkiyttää ja yksinkertaistaa kaupungin avustusjärjestelmää sekä painottaa avustusten myöntämisessä erityisesti kaupungin strategisia tavoitteita.

Asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistysten avustukset määräytyvät toiminnan määrän mukaan

Asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistysten avustusten määrittelyyn on luotu porrastettu järjestelmä, jossa yhdistys sitoutuu tiettyyn määrään toimintaa, kuten esimerkiksi järjestämään tapahtumia ja talkoita vuoden aikana, ja avustus määräytyy sen mukaisesti.

− Näin haluamme kannustaa yhdistyksiä entistä aktiivisempaan asukastoimintaan, Kujansivu perustelee.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksilla tuetaan kaupungin strategian hyvinvointinäkökulmaa

Järjestöavustusta voi hakea toimintaan, joka tukee Lappeenrannan kaupungin strategian hyvinvointinäkökulmaa. Hakijalle on eduksi, jos toiminta Lappeenrannan kaupungin alueella täydentää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palveluja.

Perintökaaren varojen haku säilyy ennallaan ja hakemukset voi tehdä vapaamuotoisella hakemuksella. Perintökaaren varoista voidaan tukea toimintaa, joka auttaa vanhusten ja vammaisten selviytymistä kotihoidossa ja kodinomaisissa olosuhteissa.

Kulttuuri-, taide- ja perinnetoiminnan avustuksilla edistetään kaupungin kulttuuritoimintaa

Kulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan myönnettäviä avustuksia voi hakea Lappeenrannassa järjestettävään toimintaan. Avustuskohde voi olla esimerkiksi ohjaajapalkkiot, käsikirjoitustyö, näyttelyiden järjestäminen tai muu vastaava kohde, joka elävöittää ja tukee kaupungin kulttuurielämää. Kulttuuri-, taide- ja perinnetoiminnan avustuksista ei enää myönnetä suoria tapahtuma-avustuksia.

Liikuntajärjestöjen ja nuorisojärjestöjen avustukset säilyvät ennallaan

Liikuntajärjestöille myönnettävät avustukset kohdennetaan aiempien vuosien tapaan erityisliikuntatoimintaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan määrittelemin ehdoin. Samoin nuorisojärjestöille myönnettävät avustukset kohdentuvat aiempien vuosien tavoin lasten ja nuorten lautakunnan määrittelemin ehdoin. Nuorisotoimen kohdeavustusta haetaan suoraan nuorisotoimesta jatkuvalla haulla.

Tapahtumien tukemisessa siirrytään kumppanuusmalliin

Jatkossa kaupunki ei myönnä enää suoria avustuksia tapahtumille, vaan tapahtumia tuetaan erillisillä tapahtumakumppanuuksilla.

Uudistuksen tavoitteena on edistää Lappeenrannan kehittymistä monipuoliseksi tapahtumakaupungiksi, jossa järjestetään niin paikallisia, valtakunnallisia kuin kansainvälisiäkin tapahtumia.

Alina Kujansivu korostaa, että kaupunki kannustaa sekä paikallisia että muita toimijoita toteuttamaan monipuolista ja ympärivuotista tapahtumatoimintaa ja näin osallistumaan kaupungin elävöittämiseen.

− Samalla haluamme lisätä kumppanuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kumppanuussopimukset lisäävät yhteistyömahdollisuuksia tapahtuman suunnittelun ja järjestämisen aikana. Lisäksi kaupungin tuki ja vuorovaikutus on kokonaisvaltaisempaa kuin aiemmin. Uskon, että kumppanuuden ansiosta tapahtumajärjestäjät myös sitoutuvat entistä paremmin tapahtumiensa kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen, Kujansivu sanoo.

Tapahtumakumppanuuksista tullaan tiedottamaan ja järjestämään heti alkuvuodesta kaikille tapahtumatoimijoille avoin info-tilaisuus, jossa kerrotaan tarkemmin tapahtumakumppanuuden sisällöistä ja hakumenettelyistä.

Kaupungin avustuksia haetaan sähköisesti kaupungin verkkoasiointiportaalin kautta. Myös paperilomakkeen käyttö on mahdollista. Sähköisen haun linkki, tulostettavat hakulomakkeet sekä tarkat avustuksia koskevat tiedot, käytännöt ja ohjeet on koottu kaupungin verkkosivustolle osoitteeseen www.lappeenranta.fi/järjestöavustukset.

LISÄTIETOJA

Viestintäjohtaja Alina Kujansivu,
puh. 040 724 8776 ,
alina.kujansivu@lappeenranta.fi