Etusivu PalvelutLappeenrannan Voisalmen kuntopolun kunnostus parantaa alueen virkistyskäyttöä
Ajankohtaista
30.6.2020 10.52

Lappeenrannan Voisalmen kuntopolun kunnostus parantaa alueen virkistyskäyttöä

Lappeenrannan Voisalmen noin 1,5 km pituinen kuntopolku kunnostetaan tämän vuoden aikana. Peruskunnostustyön ohessa reittiä muutetaan niin, ettei se enää talvella alita Taipalsaarentietä, vaan kulkee kokonaisuudessa Taipalsaarentien itäpuolella. Muutostyö parantaa reitin virkistyskäyttöä ja reitin kunnossapitoa. Ulkoilureitille tehdään myös uusi yhteys Kivisalmen kentältä. Vanha reitti Voisalmen koululta säilyy kesäkäytössä ja siirtymäreittinä uudelle ulkoilureitille.

Lappeenrannan liikuntajohtaja Pasi Koistisen mukaan peruskorjaus kohentaa alueella kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia huomattavasti.

- Perusparannuksen yhteydessä toteutettava reittimuutos parantaa kuntopolun hoitoa ja esimerkiksi talvella latujen kunnossapitoa. Alueen liikuntamahdollisuuksia parannetaan myös rakentamalla Voisalmen kentän viereen huoltorakennus, joka toimii talvella varusteidenvaihtokoppina luistelijoille ja hiihtäjille.

Lappeenrannan metsätalouspäällikkö Janne-Perttu Rantonen kertoo, että kuntopolun perusparannustyö on jo käynnistynyt. Urakan ensimmäisessä vaiheessa on tehty uuden latulinjan pohjatöitä sekä metsänhoidollisia harvennustöitä.

- Uuden leveämmän latulinjan rakentaminen on jo aloitettu pohjan raivaamisella. Tavallisesti puiden kaatoja pyritään vähentämään lintujen pesimäaikana, mutta rakennusurakoiden ja vaarallisten puiden osalta töitä tehdään myös kesällä. Ulkoilureitin parantamisen yhteydessä olemme myös siivonneet aluetta, mikä lisää alueen viihtyvyyttä.
Perusparannuksen yhteydessä uusitaan myös ulkoilureitin valaistus.

Liitetiedostot: Kartat Voisalmen kuntopolun alueelta

Lisätiedot:
Pasi Koistinen
Liikuntajohtaja
040 682 0227
pasi.koistinen@lappeenranta.fi


Liitteet