Etusivu PalvelutKuulutus ympäristöluvan rauettamispäätöksestä Rudus Oy, Piivuori
Ajankohtaista
15.7.2020 8.00

Kuulutus ympäristöluvan rauettamispäätöksestä Rudus Oy, Piivuori

KUULUTUS

 

Asia

Ympäristönsuojelulain 88 § mukainen ympäristöluvan rauettamispäätös Lappeenrannan, Piivuoren louhinta- ja murskauslaitoksen toiminnalle.

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

15.7.2020

 

Päätös

Ympäristötarkastaja 14.7.2020 § 14/2020

 

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 21.7.2020

 

Hakija

Rudus Oy

 

Toiminnan sijainti

toiminta sijaitsee Lappeenrannan Pelkolan kylässä kiinteistöllä Uutela Rno 1:67 (405-469-1-67).

 

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Ympäristötarkastaja on päättänyt, että Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan 13.3.2012 § 40 antama ympäristölupapäätös, joka on annettu julkipanon jälkeen 21.3.2012, raukeaa.

 

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 15.7. – 20.8.2020 Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Kaupungin-kuulutukset

 

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä sähköisesti 15.7. – 20.8.2020 Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Viranhaltijapaatokset sekä kaupungintalon asiakaspalvelupiste Winkissä, osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

 

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 20.8.2020.

 

Lisätietoja antavat

Päivi Uski, p. 040 547 7357

sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi