Etusivu PalvelutKuulutus ympäristölupapäätöksestä/Pajatie 114/T. Kiljunen Kiinteistöt Oy
Ajankohtaista
11.7.2018 13:00

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä/Pajatie 114/T. Kiljunen Kiinteistöt Oy

Lupalautakunta on tehnyt 3.7.2018 § 59 ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupapäätöksen, joka koskee T. Kiljunen Kiinteistöt Oy:n Pajatie 114 maa-aineksenotto-, louhinta- ja murskaustoimintaa. Päätös sisältää MAL 21§ ja YSL 199 §:n mukaisen toiminnan aloittamisluvan muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksen antopäivä on 11.7.2018, jolloin päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 11.7 – 10.8.2018 viraston aukioloaikana Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa, osoitteessa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta ja Lemin kunnassa, Toukkalantie 2 54710 Lemi.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa tai sähköpostilla vaasa.hao@oikeus.fi.

Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä.

Lappeenrannassa 11.7.2018

LUPALAUTAKUNTA