Etusivu PalvelutKuulutus ympäristölupapäätöksestä Suomen purkutekniikka Oy Konnunsuo
Ajankohtaista
13.7.2020 8.00

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä Suomen purkutekniikka Oy Konnunsuo

Asia

Ympäristönsuojelulain 27 § mukainen ympäristölupapäätös jätteiden käsittelytoiminnalle

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

13.7.2020

 

Päätösnumero

Lupalautakunta § 61 / 2020

 

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 20.7.2020

 

Antopäivä

7.7.2020

 

Hakija

Suomen Purkutekniikka Oy

 

Toiminnan sijainti

Jätteiden kierrätyslaitos sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Hyvättilän kylässä kiinteistöllä nimeltä Suo (405-352-35).

 

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Lupalautakunta on myöntänyt ympäristöluvan kentän rakentamiseen betoni- ja tiilimurskeella, betoni- ja tiilijätteen käsittelyyn sekä metalli-, sähkö- ja elektroniikka- sekä puujätteen välivarastointiin ja käsittelyyn.

 

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 13.7 – 19.8.2020 Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Kaupungin-kuulutukset

 

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä sähköisesti 13.7 – 19.8.2020 Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/6/602 sekä kaupungintalon asiakaspalvelupiste Winkissä, osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

 

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 19.8.2020.

 

Lisätietoja antavat

Sara Piutunen, p. 0400 817 636

sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi