Etusivu PalvelutKuulutus ympäristölupapäätöksestä/ Neste Express Kourula
Ajankohtaista
16.10.2018 23:00

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä/ Neste Express Kourula

Lupalautakunta on tehnyt 9.10.2018 § 85 ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristölupapäätöksen Neste Markkinointi Oy:lle, joka koskee Lappeenrannan Kourulan kaupunginosassa kiinteistöllä 405-63-12-3 sijaitsevaa olemassa olevaa bensiinin ja dieselöljyn jakeluasemaa (Neste Express Kourula). Päätös on annettu muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksen antopäivä on 17.10.2018, jolloin päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 17.10 – 16.11.2018 viraston aukioloaikana Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa, osoitteessa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa tai sähköpostilla vaasa.hao@oikeus.fi.

Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä.

Lappeenrannassa 12.10.2018

LUPALAUTAKUNTA