Etusivu PalvelutKuulutus ympäristölupapäätöksen muutoksesta/Mustolan satama/ Stena Recycling Oy
Ajankohtaista
5.7.2018 13:00

Kuulutus ympäristölupapäätöksen muutoksesta/Mustolan satama/ Stena Recycling Oy

Lupalautakunta on tehnyt 3.7.2018 § 60 ympäristönsuojelulain 27 §:n
mukaiseen ympäristölupapäätökseen muutoksen, joka koskee Stena
Recycling Oy/Lappeenrannan yksikön kierrätysmateriaalien keräys- ja
jatkojalostustoimintaa Lappeenrannan Mustolan satamassa.

Päätöksen antopäivä on 11.7.2018, jolloin päätös katsotaan tulleen
asianomaisen tietoon.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 11.7 – 10.8.2018 viraston
aukioloaikana Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa,
osoitteessa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14,
53100 Lappeenranta.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallintooikeuteen,
os. PL 204, 65101 Vaasa tai sähköpostilla
vaasa.hao@oikeus.fi

Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa
yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on
antopäivää seuraava päivä.

Lappeenrannassa 9.7.2018

LUPALAUTAKUNTA