Etusivu PalvelutKuulutus ympäristölupahakemuksesta/Joutsenon Elementti Oy
Ajankohtaista
24.9.2018 18:00

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta/Joutsenon Elementti Oy

Joutsenon Elementti Oy (yhteystiedot, yhteyshenkilönä lupahakemuksessa toimii Simo Tahvanainen p. 050 – 3533563) on jättänyt lupalautakunnalle ympäristölupahakemuksen, joka koskee Lappeenrannassa tehtävää Betonielementtien valmistusta. Hakemus sisältää selvityksen hankkeesta ja toimintasuunnitelman.

Asiakirjat ovat nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa 26.9 – 25.10.2018 välisenä aikana viraston aukioloaikoina osoitteessa Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen lupalautakunnalle määräaikaan mennessä. Mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta tai sähköpostilla ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi. Muistutus tulee jättää viimeistään 25.10.2018.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Päivi Uski p. 040 547 7357.

Lappeenrannassa 26.9.2018

LUPALAUTAKUNTA