Etusivu PalvelutKuulutus ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksista/Jänhiälän kylä/NCC Industry Oy
Ajankohtaista
3.7.2018 16:00

Kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksista/Jänhiälän kylä/NCC Industry Oy

NCC Industry Oy (Mannerheimintie 103a, PL 13, 00281, Helsinki,
yhteyshenkilönä lupahakemuksessa toimii Karoliina Halin p. 050
4339711) on jättänyt lupalautakunnalle maa-aineslain mukaisen
hakemuksen olemassa olevan kalliokiviaineksen ottotoiminnan
laajentamiseksi sekä ympäristölupahakemuksen kalliokiviaineksen
louhimiseksi ja murskaamiseksi. Ottotoiminta sijaitsee Lappeenrannan
Jänhiälän kylän tiloilla Honkala (405-536-2-53), Kallioharju (405-536-2-
66) ja Kivilä (405-536-2-54). Hakemuksella haetaan lupaa louhia
alueelta kalliokiviainesta keskimäärin 130 000 t/a ja enimmillään
200 000 t/a kokonaisottomäärän ollessa noin 300 200 km³ (795 000 t).
Lisäksi haetaan lupaa tuoda alueelle alle 50 000 t/a puhtaita maaaineksia
maisemointitarkoitukseen. Hakemus sisältää selvityksen
hankkeesta ja toimintasuunnitelman.

Toiminnanharjoittaja hakee lupaa aloittaa toiminta
ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesti
ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Asiakirjat ovat nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen
kirjaamossa 4.7 – 3.8.2018 välisenä aikana viraston aukioloaikoina
osoitteessa Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat
jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen
lupalautakunnalle määräaikaan mennessä. Mielipiteet ja muistutukset
tulee toimittaa osoitteeseen:
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta
tai sähköpostilla ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi
Muistutus tulee jättää viimeistään 3.8.2018.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Sara
Piutunen/Salme Muurikka p. 0400 817 636.

Lappeenrannassa 29.6.2018

LUPALAUTAKUNTA