Etusivu PalvelutKuulutus yhteinäislupapäätöksestä/536 Jänhiälä
Ajankohtaista
16.10.2018 17:00

Kuulutus yhteinäislupapäätöksestä/536 Jänhiälä

Lupalautakunta on tehnyt 9.10.2018 § 82 ympäristönsuojelulain 27 §:n ja maa-aineslain 4 a §:n mukaisen lupapäätöksen (=yhtenäislupapäätös), joka koskee NCC Industry Oy:n harjoittamaa kalliokiviaineksen ottamista ja murskaamista Lappeenrannan Jänhiälän kylän tiloilla Honkala (405-536-2-53), Kallioharju (405-536-2-66) ja Kivilä (405-536-2-54). Toiminta voidaan aloittaa päätöksen mukaisesti ennen kuin toiminta on saanut lainvoiman (ympäristönsuojelulaki 199 § ja maa-aineslain 21 §).

Päätöksen antopäivä on 17.10.2018, jolloin päätös katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 17.10 – 16.11.2018 viraston aukioloaikana Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa, osoitteessa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa tai sähköpostilla vaasa.hao@oikeus.fi.

Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä.

Lappeenrannassa 10.10.2018

LUPALAUTAKUNTA