Etusivu PalvelutKuulutus maa-aineslupahakemuksesta Paakin Konetyö Oy, Annala
Ajankohtaista
29.7.2020 8.00

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta Paakin Konetyö Oy, Annala

KUULUTUS

Maa-aineslain 4§ mukainen maa-aineslupahakemus

Kuulutuksen julkaisupäivä

29.7.2020

 

Tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 4.8.2020

 

Hakija

Paakin Konetyö Oy (yhteyshenkilönä Matti Paakki p. 0500 – 251 510)

 

Toiminta

Lupaa haetaan alueelta irroitettujen massojen varastointiin maa-aineksenottoalueella Jänhiälän kylän tilalla Annala Rno 4:24 Lappeenrannassa.

 

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 29.7. – 3.9.2020 Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla kaupungin kuulutuksissa

 

Asiakirjojen nähtävilläpito

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti 29.7. - 3.9.2020 Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Ymparistovalvonta-ja-lupa-asiat sekä kaupungintalon asiakaspalvelupiste Winkissä, osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen lupalautakunnalle viimeistään 3.9.2020

  • postitse: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta
  • sähköpostilla: ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi

Muistutuksessa tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

  • muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero

  • diaarinumero LPR/976/10.03.00.10/2020

  • kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee

  • yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet

  • muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti

  • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta

 

Lisätietoja antavat

Päivi Uski p. 040 547 7357 tai Sara Piutunen p. 040 081 7636

sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi