Etusivu PalvelutKorvenkylän rautatiealueiden asemakaava, asemakaavan muutos ja tonttijako nähtävänä sekä asukastilaisuus 14.6.2018 Korvenkylän koululla
Ajankohtaista
11.6.2018 23:00

Korvenkylän rautatiealueiden asemakaava, asemakaavan muutos ja tonttijako nähtävänä sekä asukastilaisuus 14.6.2018 Korvenkylän koululla

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Joutsenon Korvenkylään Luumäki – Imatra -kaksoisraidehankkeeseen liittyen. Suunnittelu koskee radan läheisyydessä sijaitsevia alueita Korvenkeskuksen, Hiekkapellon ja Rauhan kaupunginosissa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Luumäki – Imatra tavara -ratasuunnitelman toteuttaminen Korvenkylän taajaman alueella. Samalla tarkistetaan tarvittavin osin rautatiealueeseen rajoittuvien alueiden rajauksia sekä asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 12.6 – 3.7.2018 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > palvelut > rakentaminen ja maankäyttö > kaavoitus > nähtävillä olevat kaavat. Kaava-aineistoon voi tutustua myös Korvenkylän kirjastossa (Asematie 20).

Asemakaavaluonnoksesta pidetään asukastilaisuus Korvenkylän koululla 14.6.2018 klo 17.00 – 19.00 avoimet ovet -periaatteella.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 3.7.2018 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Asemakaavasta antavat lisätietoja kaavasuunnittelija Elina Moisio puh. 040 649 5001 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lappeenrannassa 8.6.2018

ELINVOIMAN JA KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA