Etusivu PalvelutKeskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue nähtävänä
Ajankohtaista
29.8.2018 23:00

Keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue nähtävänä

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntisen osa-alueen osayleiskaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti uudelleen nähtävänä 30.8. – 1.10.2018.

Osayleiskaavan selostus liitteineen on julkaistu kaupungin kotisivuilla www.lappeenranta.fi kohdassa Rakentaminen ja maankäyttö – Kaavoitus – Nähtävillä olevat kaavat ja se pidetään myös nähtävänä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelun vastuualueella, os. Villimiehenkatu 1.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 1.10.2018 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).

Lappeenrannassa 29.8.2018

Kaupunginhallitus