Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäPuheetKaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksen tervehdyspuhe, 25.8.2022
Valitse taso
Puheita
25.8.2022 17.19

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksen tervehdyspuhe, 25.8.2022

Hyvät Perussuomalaisten kesäkokoukseen osallistuvat, tervetuloa Lappeenrantaan!

 

On todella mukavaa toivottaa teidät tervetulleeksi näin kasvotusten. Viimeiset pari vuotta ovat olleet haasteellisia ja olemme pitäneet yhteyttä lähinnä etäyhteyksillä. Hyvä vaihtoehto, mutta ei tietenkään korvaa henkilökohtaista kanssakäymistä ja keskustelua.

 

Hyvä esimerkki elämän paluusta normaaliin on myös tuo kaupungintalon edustatorilla käynnissä oleva tilaisuus. Kaupungin avoimien ovien tapahtuma kutsuu kaikkia tutustumaan toimintaamme ja tiloihimme. Aukiolla olevissa kojuissa ja lavalla puolestaan esitellään Lappeenrannan kaupungin vihreän ja kestävän kehityksen tuloksia ja peruspilareita. Siellä on menossa Greenreality Festivaali.

 

Kun perehdyin perussuomalaisten arvoihin, huomasin, että puolueella ja Lappeenrannan kaupungilla on paljon yhteistä nimenomaan siinä, kuinka haluamme parantaa hyvinvointia monella sektorilla: sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja myös kulttuurin ja koulutuksen kautta. Tämä näkyy niin perus-suomalaisten arvoissa kuin vuoden alussa käyttöön ottamamme kaupunkistrategiamme visiossa.

 

Perussuomalaiset muotoilevat asian puolueohjelmassaan näin: Sukupolvet ylittävänä tavoitteenamme on kestävä kehitys kaikilla hyvinvoinnin mittareilla tarkasteltuna: Maamme tulee jättää uusille sukupolville sosiaalisesti, taloudellisesti, sivistyksellisesti ja ekologisesti sekä moraaliselta tasoltaan paremmassa kunnossa kuin se on tänä päivänä.

Lappeenrannan strategia puolestaan käsittelee samaa asiaa näin: luomme kestäviä menestystarinoita niin asukkaille ja yrityksille kuin niiden kanssa. Tavoitteenamme on kasvava ja kestävä kaupunki, jossa koulutus on elinikäinen arvo ja avain menestykseen. Meille on tärkeää, että tämä kaikki ei ole vain sanahelinää, vaan sitä toteutetaan konkreettisesti ja käytännönläheisesti.

Lappeenranta on yksi Euroopan vihreimmistä kaupungeista, joka tekee pitkäjänteisesti monimuotoista työtä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Asukkaat, kaupunki, yritykset ja muut toimijat ovat yhteisvoimin kääntäneet puheet merkittäviksi ilmastoteoiksi. Tälle kokonaisuudelle olemme antaneet nimen Greenreality – vihreä todellisuus – jota juuri esitellään tuossa kaupungintalon edessä.

 

Koulutuksen suhteen olemme myös siirtyneet sanoista tekoihin. Lappeenranta tunnetaan LUT-yliopistosta sekä poikkeuksellisen kattavasta tiedekasvatuksesta: Täällä nuorille tarjotaan monipuolinen opintopolku varhaiskasvatuksesta korkeakoulu-opintoihin, mikä näkyy muun muassa Uniori-toiminnan, lukioiden tiedelinjojen, perusopetuksen erityispainotusten ja yrittäjyys-kasvatuksen kaltaisten toimintamallien kautta.

 

Tuemme elinikäistä oppimista ja laaja-alaista osaamista, joilla vastaamme työelämän muuttuviin tarpeisiin, mikä on varmasti myös hyvin yhteneväinen tavoite perussuomalaisten päämäärien kanssa.

 

Viereisen aukion karnevaalissa näytteilleasettajia on useampi kymmen. Yhdistävä tekijä yritysmaailmasta, kunnasta ja kolmannesta sektorista tulevien osallistujien välillä on aito huoli maapallon tulevaisuudesta mutta myös siitä, kuinka Lappeenranta selviää näistä haasteellisista ajoista.

 

Venäläisten mukanaan tuoman vuotuisen 300 miljoonan euron matkailutulon menetys koettelee pahoin maakunnan yrityksiä. Vaikka kotimaan matkailu kesän ajalta onkin paikannut tilannetta, ympärivuotinen toiminta on hiipunut ikävästi ja olemme näin menettäneet noin 900 kaupan ja matkailualan työpaikkaa. Myös Saimaan kanava on hiljennyt ja menetimme myös Suomen karkkipääkaupungin aseman, kun Fazer päätti keskittää makeistuotantonsa tulevaisuudessa Lahteen.

 

Tässä poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa kaikkien on oltava hyvin ketteriä ja kekseliäitä ja osattava etsiä uusia ratkaisuja tavanomaisten asemesta. Alueelle tarvitaan tässä muutos-tilanteessa merkittävä korotus yritysten investointitukimäärärahoihin ja ylipäätään työkaluja, jotka edistävät aitoja investointeja eivätkä vain tuota paperilla suunnitelmia.

 

Tähän asti Lappeenranta ja muu ympäröivä alue on ollut ainoa kaupunkiseutu EU:n itärajalla, joka on jäänyt ilman EU:n aluepoliittista erityisrahoitusta. Nyt onneksi valtiovarainministeri on asettanut Itä-Suomi-työryhmän. Odotamme tältä työltä itäisen Suomen erityisaseman huomioimista tilanteessa, jossa Venäjän raja on kiinni. Se tarkoittaa maakuntaamme kohdistettavia elvytystoimia ja lisärahoitusta.

 

Esimerkkejä kauaskantoisista ja aluettamme hyödyttävistä hankkeista on lukuisia: Nyt kun Saimaan kanavan kunnostustyö peruttiin, tulee siihen varattua rahoitusta kohdentaa Saimaan vesistöalueelle. Kutilan kanava on 18 milj. euron hanke, johon tarvitaan 12 milj. euroa valtion rahoitusta. Lisäksi teollisuudelle ja yhtä lailla henkilöliikenteelle tärkeimpänä liikenneinvestointina tulee käynnistää kaksoisraiteen rakentaminen Joutseno-Luumäki -välillä.

 

Radan rakentamisen kustannusarvio on n. 211 milj. euroa. Fazerin tehtaan poislähtöä kompensoimaan tarvitaan ratkaisuja, kuten sitä, että suljettavan makeistehtaan työntekijöitä tulee uudelleen kouluttaa työvoimapulasta kärsiville aloille ja makeistehtaan tilalle on saatava korvaavaa uutta yritystoimintaa, joka on mahdollisesti myös kiinnostunut tästä elintarvikeosaamisesta.

 

Kaikkein tärkeimpänä asiana elinvoiman suhteen me lappeenrantalaiset näemme satsauksen vihreään sähköistämiseen.
Metsä- ja muu teollisuuden tuottamaa hiilidioksidia voimme käyttää synteettisten polttoaineiden ja vihreän vedyn tuottamiseen.


LUT-yliopiston ja Greenreality Networkin yritysten edustama energia- ja ympäristötekniikan osaaminen on maailmankin mittaluokassa ainutlaatuista ja kaupunki osaltaan on mukana luomassa uudenlaisia kehitysympäristöjä ja energiaa säästäviä ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa.

 

Yritysinvestoinneissa toivomme todella lämpimästi, että investoinneille voitaisiin myöntää elvytysrahaston ja muita tukia nopeutetussa aikataulussa.

 

Me uskomme, että Suomesta on tehtävissä energiaomavarainen. Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus hiilineutraalien polttoaineiden ja niihin tarvittavan teknologian edistämisessä. Teollisuutemme prosesseissa syntyy paljon hiilidioksidia. Synteettisissä polttoaineissa on kotimaan kysynnän lisäksi huomattava vientipotentiaali, sillä globaali kysyntä tulee kasvamaan nopeasti.

 

Uusiutuvien polttoaineiden valmistus tulee edellyttämään sähköntuotannon moninkertaistamista. Energiamurros tarjoaa kaakkoiseen Suomeen mahdollisuudet runsaan 3 miljardin euron investoinneille ja avaa näkymän 35 000 uuden työpaikan luomiselle jo yksin Etelä-Karjalassa.

 

Edellytyksenä on, että saisimme lisää paikallista tuuli- ja aurinkovoimatuotantoa ja vahvistettua sähkönsiirron itäistä kantaverkkoa. Tällä polttoaineella mahdollistettaisiin myös nykyisten polttomoottoriautojen valmistuksen jatkuminen eikä pakotettaisi asukkaita siirtymään sähköauton käyttöön.

 

Hyvät kuulijat. Mikäli haluamme jättää maamme entistä paremmassa kunnossa tuleville sukupolville, nyt on aika ajatella uudella tavalla ja rohkeasti sekä tukea eri alueiden erityis-osaamista.

Toivotan teille antoisaa kokousta ja toivon, että ohjelmaan mahtuu myös mukavia hetkiä Lappeenrannasta nauttien.