Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäPuheetKaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Ilmansuojelupäivien tervehdyspuhe, 23.8.2022
Valitse taso
Puheita
23.8.2022 16.38

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Ilmansuojelupäivien tervehdyspuhe, 23.8.2022

Arvoisat ilmansuojelupäivien osanottajat,

Lämpimästi tervetuloa luonnonläheiseen ja vihreitä arvoja kunnioittavaan Lappeenrantaan.

Ilmansuojeluyhdistyksen syntyaikoihin vuonna 1973 Düsseldorfissa joukko suomalaisia kansainvälisen ilman- ja ympäristönsuojeluyhdistysten liiton kongressitilaisuuden edustajia totesivat kokoontuessaan: ”eikö me voitais tavata kotonakin?”

Sen jälkeen onkin kotona tavattu. Ilmansuojelupäivät Lappeenrannassa on vuotta vanhempi kuin Ilmansuojeluyhdistys. Nämä ovatkin jo 47. Ilmansuojelupäivät ja kahta viime vuotta lukuun ottamatta ne on aina järjestetty Lappeenrannassa. Kyseessä on siis erittäin pitkä perinne.  Ja tänään, kahden etävuoden jälkeen, tapaamme jälleen sekä paikan päällä täällä Kehruuhuoneella että etäyhteyksien välityksellä.

Lappeenranta on luonteva kotipaikka seminaarille, johon kokoonnumme keskustelemaan ajankohtaisista asioista ilmansuojeluun ja ilmastonmuutokseen liittyen. Olemmehan Suomen ilmastopääkaupunki ja yksi Euroopan vihreimmistä kaupungeista. Voinkin ylpeänä todeta, että Lappeenranta kuuluu maailman edelläkävijäkaupunkien joukkoon ilmastonmuutosta ehkäisevässä työssä.

Lappeenrannassa rakennamme kestäviä menestystarinoita, ja tätä työtä ohjaavat ympäristöystävälliset, strategiaamme sidotut arvot. Ilmastoystävällisyys on koko kaupunkiyhteisömme yhteinen asia – niin asukkaat, toimijat, kaupunki ja elinkeinoelämäkin hidastavat omalla tekemisellään ilmastonmuutosta. Yhdessä olemme kääntäneet kauniit puheet konkreettisiksi teoiksi.

Lappeenrannan kasvihuonepäästöt ovat puolittuneet vuosikymmenen aikana, kaikki kotitalousjäte päätyy hyötykäyttöön ja meillä on koko kotimaan mittakaavaan suhteutettuna runsaasti aurinkosähkön pienvoimaloita.

Olen erityisen ylpeä myös tehokkaasti toimivista jäteveden-puhdistamoista ja uraauurtavasta työstä vesistöjen suojelun ja luonnon monimuotoisuuden eteen.

Suomen suurinta ja kauneinta, Saimaata, pidetään täällä suuressa arvossa. Kivisalmen pumppaamo puhdistaa Saimaata, ja järven hyvinvointia edistääksemme alueellemme on perustettu
100 kosteikkoa, jotka sitovat valumavesien epäpuhtauksia. Koko Lappeenrannan tahtotilana on säilyttää Saimaa puhtaana ja meidän kaikkien käytettävissä vapaina rantoina ja kauniina näkyminä upeaan järviluontoon.

Kaupunki toimii vahvasti yhdessä myös elinkeinoelämän ja loistavien korkeakoulujemme LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.  Koko Etelä-Karjalalla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus hiilineutraalien polttoaineiden ja niihin tarvittavan teknologian edistämisessä ja Lappeenranta on jo pitkään tehnyt tällä saralla ansiokasta tutkimus- ja tuotteistustyötä.


Synteettisissä polttoaineissa on kotimaan kysynnän lisäksi huomattava vientipotentiaali, sillä globaali kysyntä tulee kasvamaan nopeasti.

Metsä- ja muun teollisuuden tuottamaa hiilidioksidia voimme käyttää synteettisten polttoaineiden ja vihreän vedyn tuottamiseen. LUTin ja Greenreality Networkin yritysten edustama energia- ja ympäristötekniikan osaaminen on maailmankin mittaluokassa ainutlaatuista ja kaupunki osaltaan on mukana luomassa uudenlaisia kehitysympäristöjä ja energiaa säästäviä ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa.

Kestävä kehitys on huomioitu vahvasti myös lasten ja nuorten kasvatustyössä. Lappeenranta Junior University eli Uniori johdattaa nuoria asukkaitamme aina varhaiskasvatuksesta lukioon asti tutustumaan puhtaan veden ja energian, kestävän asumisen, kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan teemoihin.


Pienistä teoista syntyy suurta. Jokaisella pienelläkin luontoystävällisellä valinnalla on merkitystä, ja siksi on tärkeää, että kannustamme asukkaitakin esimerkiksi kestävän liikkumisen mahdollisuuksien kautta vahvistamaan polkua kohti kestävämpää yhteistä asuinympäristöä.

Arvoisa yleisö,

Lappeenrannassa ilmanlaadun mittauksia on tehty pitkään, jo 1980-luvun lopulta lähtien. Ilmanlaadun mittaukset toteutetaan Lappeenrannassa yhdessä Imatran kanssa, osana Etelä-Karjalan ilmanlaadun mittausverkostoa.

Kaupungissamme on viisi jatkuvatoimista ilmanlaadun mittauspistettä, jossa mitataan haisevia rikkiyhdisteitä, rikkidioksidia, typenoksidia ja hiukkasia. Tänä vuonna päivitetään lisäksi koko aluetta kattava bioindikaattoritutkimus.


Vaikka ilmapäästöt ovat vähentyneet ja ilmanlaatu on parantunut, on ilmanlaadun seuranta edelleen tärkeää osa teollisuuden päästöjen ja katupölyn vaikutusten arviointia. Pidän tärkeänä, että asukkaat saavat reaaliaikaista tietoa ilmanlaadusta sekä tekijöistä, joista ilmanlaadun heikkeneminen johtuu. Tietoa tarvitaan myös ilmiön terveydellisistä vaikutuksista sekä siitä, miten pitkään tilanteen arvioidaan jatkuvan.

Väestöryhmät, joilla terveydellisiä tekijöitä, kuten astmaa, voivat vältää esimerkiksi pölyävimpiä paikkoja keväällä. Myös tieto teollisuuden häiriöpäästön kestosta auttaa sietämään hetkellistä haittaa, kun tietää, että päästö ei ole jatkuvaa. Reaaliaikaista tietoa onkin saatavilla ilmatieteenlaitoksen sekä Etelä-Karjalan ilmanlaatusivustoilta.

Ilmansuojelupäivien aiheena on tällä kertaa WHO:n uudet, tiukentuneet ilmanlaatusuositukset. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ilmanlaadun epäpuhtauksilla, kuten pienhiukkasilla, hengitettävillä hiukkasilla ja typenoksideilla on merkittäviä terveydellisiä vaikutuksia.

Tulevat vuodet näyttävät, miten suositukset tulevat vaikuttamaan EU:n ja Suomen lainsäädäntöön ja niiden kautta ilmanlaadun raja-arvioihin. Tehtävää ilmanlaadun parantamisen osalta tulee olemaan siis jatkossakin.

Yleisesti ottaen sää on vielä armollinen meille Suomessa asuville. Olosuhteet ovat inhimilliset, kun niitä vertaa eteläiseen Eurooppaan, jossa eletään ehkä kuivinta ajanjaksoa 500 vuoteen. Se on jo tarpeeksi suuri syy jatkaa aktiivista, laajaa työtä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi eri elämänaloilla. Tyytyväisyyteen ei voi jäädä rypemään, vaan ilmastotyötä on jatkettava ympäri maailmaa. Tehdään mekin siis osamme ja pidetään huolta maapallosta.

Toivotan teille kaikille mielenkiintoisia ilmansuojelupäiviä Lappeenrannassa. Uskon, että oheisohjelman saunahetket, illallinen ja vierailu upean Linnoituksemme luonto- ja kulttuuripolulla ruokkivat yhteisiä keskustelujanne entisestään.