Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäPuheetKaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Elinkeinoelämän joululounaan puhe 19.12.2016
Valitse taso
Puheita
19.12.2016 12.00

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Elinkeinoelämän joululounaan puhe 19.12.2016

Arvoisat läsnäolijat
Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi perinteiselle elinkeinoelämän joululounaalle


Kuluneen vuoden 2016 aikana olemme täällä Etelä-Karjalassa ja Lappeenrannassa nähneet positiivisia merkkejä talouden elpymisestä. Nyt uskallan jo sanoa, että alkanut kasvu ennakoi myös työllisyyden virkistymistä.

Viime viikolla Suomen pankki hehkutti suhdannekatsauksessaan, että Suomen talous on palannut kasvu-uralle ja taantuma on viimein nujerrettu.

Voisi sanoa, että Lappeenranta on ollut näiden hyvien uutisten airut, koska lappeenrantalaisten yritysten liikevaihdon kasvu edellisvuoteen verrattuna alkoi jo kuluneen vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Maakuntien välisessä vertailussakin Etelä-Karjala on tänä vuonna pärjännyt hyvin: muun muassa palveluelinkeinojen liikevaihdon vertailussa sekä lähitulevaisuuden kehitysnäkymien ennusteissa.

Voin myös vakuuttaa, että kuluneen vuoden aikana maakunnassamme ja sen keskuskaupungissa Lappeenrannassa on hartiavoimin jatkettu kehitystyötä, jolla muokkaamme suosiollisia olosuhteita elinkeinojen kehitykselle.

Pitkiä edistysaskeleita on otettu esimerkiksi Saimaan alueen markkinointiyhteistyössä ja Lappeenrannan keskustan kehittämisessä. Asiantuntevaa valmistelutyötä on tehty myös lentokenttämme nousun puolesta.

Kaiken tämän kehitystyön rinnalla uudistamme kaupunkimme organisaatiorakenteita, jotta Lappeenrannalla olisi hyvät edellytykset ottaa paikkansa tulevaisuuden kaupunkina eli alueensa elinvoimaisuuden kehittäjänä.

Tiivistäen sanottuna olemme Lappeenrannassa erittäin hyvissä asemissa, kun talouden kasvu voimistuu.

Hyvät elinkeinoelämän edustajat

Matkailuelinkeinon näkökulmasta katsottuna Lappeenrannan keskustan kehittämiseen ryhdyttiin juuri oikeaan aikaan, emmekä painaneet jarruja, vaikka venäläisturistien määrässä tapahtuikin huolestuttava notkahdus.

Todella tyytyväisenä olen kuunnellut uutisia ja katsonut lukuja venäläismatkailijoiden vähitellen nousevasta aallosta.

Nyt meillä on tarjottavanamme myös reilusti autopaikkoja keskikaupungin palveluja käyttäville asiakkaille. Maanalaisten autopaikkojen ansiosta Lappeenrantaan on kehittymässä kävelypainotteinen ja todella viihtyisä kaupunkikeskusta. Kun Marian aukion palvelut yhdistävät sataman ja linnoituksen palvelut kaupungintalon palvelukeskittymään, huomaamme, että välimatkat ovat supistuneet ja auton voi huoletta jättää paikoitushalliin.

Myös IKEAn ja sen myötä useiden muidenkin uusien palvelujen rantautuminen Lappeenrantaan näyttää todennäköiseltä.

Kuluneena vuonna Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat ovat yhdessä onnistuneet kirkastamaan Saimaa-brändiä ja luomaan kantavaa yhteistyötä Saimaan rantakaupunkien välille. Saimaa-verkostona valmistelemme kansainvälistä matkailumarkkinointia, jonka kohdealueina ovat Eurooppa, Venäjä ja Kiina.

Uskon, että Saimaa-verkoston työ kantaa, koska molempien maakuntien matkailuyrittäjät ovat pitäneet maakuntien välisen markkinointiyhteistyön tiivistämistä ja tehostamista erittäin tärkeänä.

Ja olemme juuri oikeaan aikaan liikkeellä, koska Suomi on matkailumaana noussut kansainvälisen mielenkiinnon kohteeksi. Niin Saimaa-verkoston kuin seutumme yrittäjienkin on nyt oltava valppaita ja aktiivisia, että saisimme viestimme Saimaan alueen luonnonkauneudesta ja palveluista välitettyä Suomeen saapuville turisteille.

Uusia mahdollisuuksia on näköpiirissä myös hoiva-alalla. Etelä-Karjalan keskussairaalan pääsy laajan päivystyksen sairaalojen joukkoon luo hoiva-alan yrittäjyydelle vankkaa pohjaa.

Arvoisat elinkeinoelämän edustajat ja muut läsnäolijat

Tulevan vuoden aikana Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa sopeudutaan suuriin muutoksiin, kun nykyiset neljä toimialaamme mukautetaan kahdeksi toimialaksi.

Perimmäisenä tavoitteena on, että uusi organisaatiomme olisi nykyistä ketterämpi ja asiakaslähtöisempi sekä vahvistaisi seutumme elinvoimaisuutta ja tuottaisi palveluja kokonaisvaltaisemmin kuin nykyinen organisaatiomme.

Toinen toimialamme on hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala ja toinen elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, johon yhdistetään nykyiset tekninen toimi, ympäristötoimi, rakennusvalvonta sekä elinkeinoyhtiö Wirma.

Varsinkin yrittäjät ovat seuranneet elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan synnyttämistä mielenkiinnolla, koska he ovat tottuneet, että Wirma tarjoaa yrityspalveluja yhden luukun periaatteella. Uskallan luvata, että organisaatiomuutos ei lisää luukkuja, mutta tarjoaa enemmän, koska koko toimialan asiantuntemus tulee yrittäjien käyttöön. Samalla kehitämme henkilöstön työskentelytapaa niin, että elinkeinonäkökulmat otetaan entistäkin paremmin huomioon valmistelutyössä.

Hyvänä esimerkkinä yrittäjälähtöisen ajattelun juurruttamisesta kaupunkiorganisaatioon ovat julkiset hankinnat. Tähän asti kaupungin hankinnoissa työpanos on keskittynyt tarjouskilpailuvaiheeseen. Jatkossa toimintatapaan on tulossa perustavanlaatuinen muutos. Tämä tarkoittaa, että kaupunki ryhtyy suunnittelemaan hankintoja hyvässä yhteisymmärryksessä yrittäjien kanssa. Yrittäjien pitää jatkossa nykyistä paremmin ja hyvissä ajoin tietää, mitä kilpailutuksella haetaan ja kaupungin pitää tietää, mitä yrittäjillä on tarjottavana. On yhteisen edun mukaista, että kaupungin hankintatoiminta on pitkäjänteistä ja luotettavaa, jotta yrittäjät uskaltavat investoida laatuun sekä mahdollisesti yhdistää voimiaan, jotta pystyisivät tarjoamaan entistä suurempia tuote-eriä.

Lopuksi haluan vielä nostaa esille Greenreality-brändimme. Ylpeänä voin todeta, että kaupungin, yliopiston ja yritysten välinen yhteistyö on nostanut Lappeenrannan yhdeksi maailman johtavista ilmastokaupungeista. Lappeenranta on saanut paljon huomiota ympäristöteoillaan ja alueellamme toimii aktiivinen yritysverkosto Green Energy Showroom.

Haluankin tässä yhteydessä kiittää Green Energy Showroomin pitkäaikaista puheenjohtajaa, toimitusjohtaja Jorma Laukkasta erinomaisesta työstä verkoston luomisessa.

Jorma Laukkanen on ollut ideoimassa yliopiston, yritysten ja kaupungin energia-alan yhteistyötä ainakin vuodesta 2010. Hän on ollut Green Energy Showroom- verkoston kantava voima ja puheenjohtaja sen perustamisesta, vuodesta 2012 alkaen. Green Energy-verkostoon on liittynyt 37 maksavaa jäsentä ja sillä on kunnianhimoinen mutta toteutettavissa oleva strategia, joka luo alueelle kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kun nyt verkoston puheenjohtajan tehtävät siirtyvät Imatran Seudun Sähkön toimitusjohtaja Ari Saukkoselle, haluan esittää Jorma Laukkaselle parhaat kiitokset alueemme energia- ja ympäristöliiketoiminnan eteen tehdystä merkittävästä työstä.

Toivotan teille kaikille hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2017.