Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäPuheetKansainvälinen lapsen oikeuksien päivä ke 20.11.2019 klo 9-9.30, kaupunginjohtajan tervehdys, Kimmo Jarva
Valitse taso
Puheita
20.11.2019 13.25

Kansainvälinen lapsen oikeuksien päivä ke 20.11.2019 klo 9-9.30, kaupunginjohtajan tervehdys, Kimmo Jarva

Hyvä yleisö,

Hyvää Lapsen oikeuksien päivää ja tervetuloa tänne Kansalaistorille


Tänään juhlistamme Lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotissyntymäpäiviä ja vietämme samalla Lapsen oikeuksien päivää ja viikkoa.

Lapsen oikeuksien sopimuksenkin mukaan lapsilla on oikeus elämään ja kehittymiseen. Lapsia tulee kuunnella, varsinkin heitä itseään koskevissa asioissa. Mutta pelkkä kuuntelu ei riitä, vaan mielipiteet tulee aidosti huomioida ja niitä on kunnioitettava. Kun nämä oikeudet toteutuvat, lapset voivat kasvaa ja käydä koulua turvallisesti sekä osallistua oman tulevaisuutensa rakentamiseen.
Lapsuus on ainutlaatuista aikaa, jolloin ainakin omissa muistoissani kesät tuntuivat ikuisilta. Joku teistä kenties tykkää kesällä pelata jalkapalloa, toinen käy mielellään uimassa ja kolmas haluaa kesäiltoina lukea kirjoja. Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet ovat tärkeitä, sillä niiden avulla voi löytää ystäviä.

Jokainen teistä lapsista on kuitenkin myös ainutlaatuinen, koette ja näette asioita eri tavalla. Varsinkin meidän aikuisten tulee kohdata lapset ja nuoret yksilöinä, sillä jokaisella on oikeus olla oma itsensä. Erilaisuutta tulee kunnioittaa eikä ketään saa kiusata ja syrjiä sen takia. Persoonallisuus on vahvuus: meistä jokainen voi oppia toiselta ihmiseltä jotain uutta ja voimme täydentää ja auttaa
toisiamme.

Hyvät kuulijat

Lappeenranta on lapsiystävällinen kunta. UNICEFin myöntämä tunnustus tarkoittaa, että kaupungissamme pidetään huolta, että lapsen oikeudet toteutuvat. Lapsia ja nuoria kohdellaan täällä tasa-arvoisesti ja he ovat kaupunkimme tulevaisuus, joita varten ja joiden kanssa Lappeenrantaa kehitetään.

Olenkin iloinen, että meillä on aktiivinen nuorisovaltuusto ja alakoululaisten oma äänitorvi, Lasten parlamentti, jotka tuovat nuorten asukkaidemme ääntä kuuluviin ja ottavat kantaa asioihin heidän näkökulmastaan.

Kaupungin varhaiskasvatuksessa lapset pääsevät vaikuttamaan hoitoarkeensa. Jokainen lapsi on osa oman päiväkotinsa yhteisöä ja heidät kohdataan yksilöinä kunkin vahvuuksia tukien. Vahvuuksien ja pientenkin onnistumisten korostaminen luo lapsille kokemuksia siitä, että olen juuri tällaisena hyvä.

Kouluissamme toimii aktiivisia oppilaskuntia, joiden aloitteista koulut ovat järjestäneet tapahtumia ja hankkineet oppilaiden käyttöön muun muassa välitunti- ja liikuntavälineitä. Kesämäen koulussa oppilaiden ääni kuuluu myös yhteisöllisen oppilashuollon kautta. Jokaiselta luokalta on palavereissa mukana edustaja, ja luokat kokoavat ennen palavereja koontia siitä, mikä toimii, mitä tulisi parantaa ja mitä he toivoisivat kouluun lisää. Lisäksi esimerkiksi Kimpisessä ja Lavolassa koululaiset ovat kehittäneet oppimisympäristöjään viihtyisämmäksi vaikuttamalla kalusteisiin ja tilojen väreihin.

Toivomme lapsia ja nuoria mukaan suunnittelemaan myös laajemmin kaupungin tiloja sekä esimerkiksi kaava-asioita. Kaupungin eri palveluissa, kuten kaupunkisuunnittelussa, kouluissa ja nuorisotoimessa, tehdään yhteistyötä sen eteen, että lapset innostuisivat ja vaikuttaisivat siihen, millainen tulevaisuuden Lappeenranta tulee olemaan.

Pidän erityisen tärkeänä, että meillä on monipuolinen kattaus kanavia ja keinoja, joilla kaupunki voi tavoittaa lapset ja nuoret ja keskustella heidän kanssaan. Nuoret asukkaat tulisi tavoittaa siellä, missä he jo ovat: päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotiloissa, kauppakeskuksissa ja muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kun kanavat ja tavat ovat itselle luontevia, osallistuminen on varmasti mielekkäämpää.

Hyvät lapset, nuoret ja aikuiset

Lapsilla on oikeus myös lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan. Lappeenrannassa on paljon puuhaa ja kulttuurielämyksiä, myös lapsille ja nuorille.

Taide on oivallinen keino kehittää itsetuntemusta sekä osallistua omalla kädenjäljellään. Meillä Etelä-Karjalassa Lastenkulttuurikeskus Metku ja muut paikalliset kulttuuritoimijat, järjestöt ja taiteen perusopetusta järjestävät oppilaitokset tuottavat lapsille omalla toiminnallaan välitöntä iloa sekä mahdollisuuksia tutustua ja nauttia taiteesta ja kulttuurista.

Toivon myös, että te – lapset ja nuoret – käytte tutustumassa esimerkiksi kirjastoihin, kaupunkimme teatteriin ja museoihin sekä kuuntelemassa kaupunginorkesterin konsertteja, joihin alle 16-vuotiaat muuten pääsevät ilmaiseksi.

Perheliikuntailloissa, vesipeuhuissa ja liikuntamaissa pääsee touhuamaan ja liikkumaan kavereiden ja perheen kanssa. Aktiiviset paikallisseuratkin innostavat liikkumaan ja meillä Lappeenrannassa on myös erinomaiset lähiliikuntapaikat, joissa voi vapaasti nauttia liikunnan ilosta.

Kannustan teitä näin lapsen oikeuksien viikolla myös käymään tuossa vieressä kaupungintalolla tutustumassa näyttelyyn, jossa on esillä Snellmanin ja Voisalmen päiväkodin lasten ja Kimpisen koulun kuvataiteen ryhmien taideteoksia. Lappeen ja Myllymäen koululaiset puolestaan ovat loihtineet hienoja valotaideteoksia tähän lähistölle, Kirkkopuistoon. Suosittelen, että käytte samalla tutustumassa niihinkin.

Kuunnellaan kuitenkin ensin yhdessä Myllymäen koulun neljäsluokkalaisten ja Karhuvuoren viisivuotiaiden ryhmän ajatusten pohjalta tehty Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlalaulu.

Toivotan vielä sitä ennen teille kaikille iloista lapsen oikeuksien päivää ja viikkoa.