Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus yhtenäislupapäätöksestä/Raippo, Timperin yhteismetsä
Ajankohtaista
16.10.2018 23:00

Julkipanokuulutus yhtenäislupapäätöksestä/Raippo, Timperin yhteismetsä

Lupalautakunta on tehnyt 9.10.2018 § 84 seuraavan maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen yhtenäislupapäätöksen.

Hakija: Moniurakointi Heikkilä Oy
Ottamispaikka: Lappeenranta, Raippo, Timperin yhteismetsä (1:1)

Päätöksen antopäivä on 17.10.2018. Päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa 17.10. – 16.11.2018 välisenä aikana, osoite: Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, PL 204, 65101 Vaasa tai sähköpostilla vaasa.hao@oikeus.fi

Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Valitusaika päättyy 16.11.2018

Lappeenrannassa 10.10.2018


LUPALAUTAKUNTA